Aktiesparekontoen - et nyt alternativ til investering i aktier

Regeringen har som led i deres Erhvervspakke foreslået en ny aktiespareordning for at fremme investeringslysten hos småaktionærerne

Som led i regeringens erhvervs- og iværksætterinitiativer indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om mulighed for at oprette en særlig aktiespareordning.

Aktiespareordningen er inspireret af de svenske og norske ordninger.

Lovforslaget fremsættes i Folketinget i løbet af efteråret og vil få virkning fra 1. januar 2019.


Hvad er en aktiesparekonto?

Personer kan oprette en særlig investeringskonto i et pengeinstitut, hvor der kan indskydes op til DKK 50.000 (2019) i kontanter eller børsnoterede aktier og investeringsbeviser. Indestående på aktiesparekontoen kan godt overstige maksimalbeløbet på DKK 50.000, såfremt det overstigende er udbytter fra året, men indskuddet kan maks. udgøre DKK 50.000 (2019).

Det skal bemærkes, at indskydes der aktier fra et andet depot, kan det have skattemæssige konsekvenser, idet aktierne i så fald anses for afhændet.

Begge ægtefæller kan oprette en aktiesparekonto, og der kan også oprettes en aktiesparekonto til børn.

Ved udgangen af 2019 bliver afkast beskattet med 17%, og eventuelt tab kan fratrækkes i senere års overskud. Der kan maks. indskydes DKK 50.000 i 2019. Loftet kan stige med DKK 50.000 pr. år til DKK 200.000 i år 2022, såfremt parterne bliver enige hvert år.


 
Lagerbeskatning

Lagerbeskatning betyder, at der skal svares skat af det årlige afkast på 17%. Det gælder både værdistigninger og udbytter. Modsat i dag hvor man først betaler skatten, når man har realiseret en avance. Ifølge Skatteministeriets beregninger svarer lagerbeskatning på 17% til en formel skattesats på 18,4%.


Hvilke aktier og investeringsbeviser kan omfattes i ordningen?

Det er alene børsnoterede aktier og investeringsbeviser, der kan anbringes i ordningen.

Unoterede aktier, obligationer og finansielle instrumenter kan derfor ikke omfattes i aktiespareordningen (vær opmærksom på muligheden for at placere visse pensionsmidler i unoterede aktier).
 

Vores bemærkninger

Efter vores vurdering er det aktionærer, som i forvejen beskattes med 42%, der har mest at vinde ved den lempeligere beskatning. For småaktionærerne vil den marginale forskel mellem 18,4% og 27% ikke have den ønskede effekt.

Endvidere er der stor forskel fra det udspil, regeringen lagde ud i 2017, og lovforslaget som er et kompromis mellem regeringen, Dansk Folkeparti samt Radikale Venstre.

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed. såfremt der er spørgsmål til ovenstående.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share