Aftale om bilafgifter forlænges

Registreringsafgiften stiger alligevel ikke 1. april 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om forlængelse af den nuværende overgangsordning om udregning af bilers brændstofforbrug frem til udgangen af 2020. Dermed stiger registreringsafgiften alligevel ikke 1. april 2019.

Bilers brændstofforbrug har betydning for registreringsafgiftens størrelse og dermed også stor betydning for bilens samlede pris.

En EU-bestemt regel for beregning af bilers brændstofforbrug – den såkaldte WLTP-metode – ville ellers medføre, at bilers brændstofforbrug typisk er større end den nuværende beregning på baggrund af NEDC-metoden.

Den nuværende ordning om opgørelse af brændstofforbruget er således forlænget til udgangen af 2020.

Ved WLTP-metoden måles brændstofforbruget i gennemsnit 21% højere end med den hidtidige metode, den såkaldte NEDC, og er derfor en mere retvisende metode til udregning af brændstofforbrug.

Den nye målemetode af brændstofforbruget havde ellers forventet at medføre en stigning i registreringsafgiften på i gennemsnit DKK 7.000 – 9.000. Dertil kommer en stigning i ejerafgiften.

Det ønsker regeringen og Dansk Folkeparti at forhindre med en lovændring, som skal hastebehandles i Folketinget.


 
Beregning af registreringsafgiften

Personbiler

Registreringsafgift

Lav sats værdi under DKK 193.400

85%

Høj sats værdi over DKK 193.400

150%

 

 

Fradrag/tillæg

 

Grænse, godt brændstofforbrug/
benzin

20 km/liter

Grænse, godt brændstofforbrug/
diesel

22 km/liter

Fradrag pr. km, DKK

4.000

Tillæg pr. km, DKK

6.000

Som det fremgår af skemaet, indebærer god brændstofforbrug, at registreringsafgiften for benzindrevne personbiler nedsættes med DKK 4.000 for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 20 km pr. liter brændstof.

For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften med DKK 4.000 for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 22 km pr. liter brændstof.

Dårligt brændstofforbrug medfører for benzindrevne personbiler, at registreringsafgiften forhøjes med DKK 6.000 for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften med DKK 6.000 for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.


Afsluttende bemærkninger

Vi hilser naturligvis alle afgiftsnedsættelser og forenklinger på afgiftsområdet velkommen.

Såfremt Nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål eller kommentarer i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share