Afskaffelse af afgifter

En række afgifter afskaffes som led i regeringens sanering af punktafgifter

I slutningen af 2018 og i marts 2019 vedtog Folketinget at afskaffe afgiften af en række varer. De fleste af afgifterne afskaffes pr. 1. april 2019.

Fra 1. april 2019 skal der ikke længere betales afgift af:

  • Antibiotika og vækstfremmere i foderstoffer
  • Stærkstrømssikringer
  • Kaffeerstatning og kaffetilsætning
  • Vafler.

Det er i denne forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at det kun er afgiften på kaffeerstatning og kaffetilsætning, der afskaffes. Det betyder, at der fremover stadig skal betales afgift af rå og brændt kaffe samt af kaffeekstrakter.

”Vaffelafgiften” i chokoladeafgiftsloven afskaffes også pr. 1. april 2019. Der vil dog fortsat skulle betales afgift af vaflerne, hvis de anses for at være en chokoladevare eller en erstatning for chokoladevare, samt hvis vaflen ikke udgør mindst 2/3 af den samlede vare. Hvilke vafler, der fremover vil blive anset for chokoladevarer m.v., vil den kommende tids praksis vise.

Det er dog som udgangspunkt afgiften af isvafler og andre vafler, der indeholder chokolade, skummasse eller f.eks. nougat eller marcipan, der afskaffes 1. april 2019. Vaflerne vil dog være dækningsafgiftspligtige af deres indhold af chokolade m.v.

Afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat, der anvendes til dyrefoder, afskaffes pr. 1. juli 2019.


Fælles for alle afskaffelserne

I forbindelse med afskaffelsen af afgifterne har man ikke vedtaget en overgangsordning. Det betyder, at virksomheder, der har varer på lager, hvoraf der er betalt afgift 1. april eller 1. juli 2019, ikke kan forvente at få afgifterne tilbage.
 
Når afgifterne er afskaffet, kan virksomheden lade sig afmelde for afgiftspligten, hvis den ikke har andre varer, der er omfattet af den afgift.


Banderoler på cigaretpapir

Ud over afskaffelsen af afgifter er det vedtaget, at fra den 1. april 2019 skal der ikke længere banderole på cigaretpapir. Der vil dog fortsat skulle være stempelmærke på cigaretpakker.

Det er alene kravet om banderole, der afskaffes. Der skal også efter 1. april 2019 betales DKK 0,05 pr. stk. i afgift af cigaretpapir.


Afsluttende bemærkninger

Hvis dette nyhedsbrev giver anledning til spørgsmål, er du naturligvis altid meget velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share