Ændringer i flere punktafgifter

Bundgrænse DKK 10.000 – Eksportgodtgørelse – Afgiftsfrit salg.

Folketinget vedtog i slutningen af 2018 en række ændringer for nogle punktafgifter. Dette nyhedsbrev laver en opsamling af de væsentligste ændringer, som ikke er beskrevet i andre nyhedsbreve.


Højere bagatelgrænse

En af de ændringer, som blev vedtaget i slutningen af 2018, var, at bagatelgrænsen for registrering blev hævet eller indført i en række afgiftslove.

Efter lovændringen skal en virksomheds afgift være på mere end DKK 10.000 årligt, før virksomheden skal registreres og afregne den pågældende afgift.

De afgifter, der er omfattet af bagatelgrænsen på DKK 10.000, er:

 • Batteriafgift af NiCd-batterier
 • Afgift af CFC og drivhusgasser
 • Emballageafgift (flasker, bæreposer og engangsservice)
 • Afgift af fosfor i foderstoffer
 • Forbrugsafgifter (glødetrådspære, kaffe, røgfri tobak)
 • Afgift af is (f.eks. isvafler, ispinde m.v.)
 • Afgift af kvælstofindholdet i gødning
 • Afgift af visse klorede opløsningsmidler.

Indførelsen af bagatelgrænsen trådte i kraft 1. januar 2019. Det betyder, at virksomheder, der i 2018 betalte mindre end DKK 10.000 for en af disse afgifter, kan lade sig afmelde for afgiften.

Tilsvarende kan virksomheder, der ikke har en årlig afgift på over DKK 10.000, undlade at lade sig registrere for afgiften.

Virksomheder, der ikke skal registreres for afgiften pga. bagatelgrænsen, skal dog fortsat føre et afgiftsregnskab, sådan at det kan dokumenteres, at den årlige afgift ikke overstiger DKK 10.000.
 
Herudover skal det påpeges, at der er tale om en registreringsgrænse. Det betyder, at virksomheder, der er registreret for afgiften, skal indbetale hele afgiften og ikke har et fradrag i den beregnede afgift.


Godtgørelse ved eksport er blevet nemmere

Indtil 1. april 2019 var det – efter en række afgiftslove – et krav, at virksomheden havde en bevilling, hvis den skulle have afgiften godtgjort ved eksport.

Havde virksomheden ingen bevilling, kunne den som udgangspunkt ikke få afgiften tilbage, når varerne blev solgt og sendt ud af Danmark.

Fra 1. april 2019 kræves der ikke længere en bevilling for, at virksomhederne kan få afgiften tilbage af varer, der er solgt til andre lande. Der er dog fortsat et krav om, at den årlige godtgørelse/tilbagebetaling af afgift skal være højere end DKK 500.

De afgifter, som er omfattet af denne ændring, er:

 • Batteriafgift af NiCd-batterier
 • Afgift af bekæmpelsesmidler
 • Afgift af CFC og drivhusgasser
 • Chokolade- og nøddeafgiften
 • Afgift af konsum-is
 • Emballageafgift (flasker, bæreposer og engangsservice)
 • Afgift af fosfor i foderstoffer
 • Afgift af kvælstofindholdet i gødning
 • Afgift af visse klorede opløsningsmidler
 • Afgift af forskellige forbrugsafgifter.


Afgiftsfrit salg til virksomheder med bevilling bliver nemmere

Som udgangspunkt skal en oplagshaver opkræve f.eks. chokoladeafgift, når den sælger til virksomheder, der ikke også er registreret som oplagshaver. Dog kan Skattestyrelsen udstede en bevilling til afgiftsfrit køb, hvis chokoladen skal anvendes til at fremstille f.eks. medicinalvarer. Det betyder, at der kan sælges uden afgift til den pågældende virksomhed. Det er dog sælgers ansvar at bevise, at institutionen havde en bevilling på salgstidspunktet.

Hidtil har virksomheder, der ønskede at sælge uden afgift til en virksomhed med en bevilling, været nødsaget til at ringe eller skrive til Skattestyrelsen for at få bekræftet, at salget kunne ske uden afgift.

Efter en lovændring kan Skattestyrelsen oprette en elektronisk adgang til at forespørge, om den pågældende virksomhed har en bevilling, på samme måde som vi kender det i dag, når virksomheder skal have bekræftet, at køber er momsregistreret. Det er hensigten, at der skal kunne spørges på: CVR-nr., navn eller adresse.

Hvornår forespørgselsadgangen er oprettet, og ændringen træder i kraft, vides ikke endnu, men det er planlagt, at den skal omhandle følgende afgifter:

 • Afgift af CFC og drivhusgasser
 • Chokolade- og nøddeafgift
 • Emballageafgift (flasker, bæreposer og engangsservice)
 • Afgift af fosfor i foderstoffer
 • Forbrugsafgifter (glødetrådspære, kaffe, røgfri tobak)
 • Kulafgift
 • Afgift af kvælstofindholdet i gødning
 • NOx-afgift
 • Mineralolieafgift
 • Svovlafgift
 • Tobaksafgift
 • Øl- og vinafgift.


Afsluttende bemærkninger

Hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Ligesom vi gerne består med beregning af afgifter samt evt. registrering eller afmeldelse.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share