Ændringer i afgiften på is

Lovændringer medfører andre beregninger af afgiften på is

Folketinget vedtog i december 2018 en række lovændringer, der har betydning for, hvordan afgiften af is skal beregnes.

Indtil 1. april 2019 skulle der betales afgift af de ingredienser, der var i is, mens der ikke skulle betales afgift af f.eks. krymmel og chokoladeovertræk uden på isen.

Efter en lovændring skal der fra 1. april 2019 betales afgift af hele isen inkl. tilsatte ingredienser, uanset om de er i selve isen eller udenpå.

Det betyder, at producenter af is fra 1. april 2019 skal betale afgift af hele isen, også f.eks. chokolade, nødder og lakrids, uanset om det er inden i isen eller som overtræk.


Bevilling til fritagelse af overtræk

For at undgå dobbeltbeskatning har man samtidig indført, at virksomheder, der er registreret som fremstillere af is, kan få bevilling til at få godtgjort afgiften, når de køber varer, der bruges som ingrediens eller overtræk på is. Det gælder f.eks. chokolade, der bruges som overtræk på is.

Det betyder, at en virksomhed, der er registreret som fremstiller af is, kan få en bevilling fra Skattestyrelsen til at få chokoladeafgiften godtgjort af f.eks. chokolade, karamel, lakrids m.v., der bruges i eller på isen.

Virksomheder uden bevilling kan ikke få afgiften refunderet hos Skattestyrelsen.


Højere grænse for registrering for afgift af is

Fra 1. januar 2019 er der indført en bagatelgrænse for is-afgift. Det medfører, at virksomheder fremover først skal registreres for afgift af is, når det årlige salg eller køb fra udlandet af is, vil medføre en afgift på over DKK 10.000.
 
Tidligere har der ikke været nogen nedre grænse for, hvornår en virksomhed, der producerede eller indførte is fra andre lande, skulle registreres.

Virksomheder, der kun producerer is eller køber is fra udlandet i begrænsede mængder, og derfor betaler mindre end DKK 10.000 i afgift om året, kan derfor lade sig afmelde for konsum-is afgift.

Selv om virksomheden er under registreringsgrænsen, skal der dog fortsat føres et afgiftsregnskab, der kan dokumentere, at den årlige afgift er under DKK 10.000. Afgiftsregnskabet kan føres i virksomhedens almindelige regnskab.


Afsluttende bemærkninger

Vi står naturligvis til rådighed, hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Vi hjælper også gerne med at registrere eller afmelde virksomheden for afgift af is eller ansøge om bevilling til godtgørelse af chokoladeafgift. Herudover bidrager vi gerne med information om, hvad et afgiftsregnskab skal indeholde.

Nyhedsbrevet kan hentes her i en printvenlig PDF-fil

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share