Den nye ferielov: 3 ting, du bør kigge på allerede nu

Den nye ferielov er over os – men heldigvis ikke på én gang. Her får du tre bud på ting, du kan tage fat på allerede nu.

Oplys medarbejderne om ferielovens konsekvenser

Inden samtidighedsferie for alvor bliver en realitet, er det vigtigt, at medarbejderne får grundig information og vænner sig til tanken om den nye ferielovs konsekvenser.

For eksempel kan samtidighedsferie betyde, at man som medarbejder skal være lidt ”skarpere” end hidtil, når man planlægger ferie. Det hænger sammen med, at vi har været vant til en optjent feriepulje, som man kan tære på løbende. Det giver mulighed for, at man ret impulsivt kan tage en feriedag, hvis det ellers passer med virksomhedens kalender.

Med samtidighedsferien har man som medarbejder ikke en stor pulje af feriedage, der er optjent året før. Det betyder, at man hurtigere kan komme i minus, hvis man ikke har været ”sparsommelig”.

I Danmark er der for eksempel tradition for at holde efterårsferie i oktober. Men når ferieloven træder i kraft, og ferieåret starter pr. 1. september, vil man kun kunne nå at optjene 2-3 dages ferie inden efterårsferien i oktober. Ønsker man at holde en uges efterårsferie, mangler man derfor som medarbejder 2-3 feriedage.

Eftersom man har krav på 5 ugers ferie, vil man naturligvis selv kunne betale de 3 dage. Arbejdsgiver har i den forbindelse mulighed for at give ferie på forskud mod individuel skriftlig aftale herom. 

Indgår arbejdsgiver og medarbejder aftale om betalt forskudsferie, kan medarbejderen maksimalt afholde forskudsferie med det antal dage, der efterfølgende optjenes i det pågældende ferieår.

Ønsker man for eksempel at holde to ugers ferie i maj, kan man kun nå at optjene 6,24 feriedage i resten af ferieåret (juni, juli og august). Det betyder, at medarbejderen kun må få 6 betalte feriedage som forskudsferie. Såfremt medarbejderen opsiger sit job inden forskudsdagene er optjent, modregnes resterende forskudsferie i sidste lønudbetaling. 

Hvordan denne skriftlige aftale om forskudsferie skal udarbejdes, er der på nuværende tidspunkt (januar 2019) ikke fastlagt konkrete regler for.

Det ventes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i løbet af 1. kvartal 2019 vil offentliggøre bekendtgørelser til den nye ferielov, som forventes at indeholde supplerende og detaljerede retningslinjer. 

 

Få styr på lønsystemet og nye administrative rutiner

I forlængelse af ovenstående skal din virksomhed sikre sig, at systemerne kan håndtere medarbejdernes feriedage, så hverken ansatte eller arbejdsgiver bliver ”snydt”. Det kan hurtigt blive en ganske kompliceret affære at holde styr på medarbejdernes ”minusdage” og ”plusdage”, uanset om arbejdsgiveren lægger ud for feriedage, der endnu ikke er optjent 

Som udgangspunkt må man forvente, at de gængse lønsystemer bliver opdateret til at kunne holde styr på ferieregnskabet. Men for virksomheden forestår der en opgave i at sikre sig, at systemet tager højde for de aftaler og regler, den enkelte virksomhed vedtager – og ikke mindst at vænne sig til en ny administrativ praksis.

 

Overvej virksomhedens betalingsmodel for indefrosne feriemidler

I overgangsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal der for alle medarbejdere foretages opgørelse af antal feriedage og feriemidler. Disse feriemidler skal indefryses og indberettes, og medarbejderne får dem udbetalt, når folkepensionsalderen indtræder, eller de på anden måde forlader arbejdsmarkedet. 

Virksomheden skal selv foretage indberetning af feriedage og feriemidler for medarbejdere, der får ferie med løn og for medarbejdere omfattet af en feriekortordning. Feriekonto står for indberetning af feriemidler for medarbejdere, der er omfattet af Feriekonto-ordningen.

De indefrosne feriemidler skal opgøres pr. 31. august 2020 og indberettes senest pr. 31. december 2020. De indefrosne midler skal forrentes med en årlig indeksregulering svarende til lønudviklingen. Feriefonden sender meddelelse om reguleringen en gang om året.

Alle arbejdsgivere kan frit vælge, om de vil beholde midlerne i virksomheden eller indbetale dem til Feriefonden, undtagen for medarbejdere omfattet af feriekontoordning, da denne indberetning og indbetaling foretages af Feriekonto. 

Vælger arbejdsgiveren selv at administrere midlerne, skal det bekræftes en gang om året over for Feriefonden, om man fortsat ønsker at beholde midlerne. Arbejdsgiveren kan dog når som helst vælge at indbetale. Der er også mulighed for en mellemløsning, hvor man indbetaler feriepenge for en del af medarbejderne.

Hvad er så den bedste model? Det vil være helt individuelt for den enkelte virksomhed. Men nu hvor vi har taget hul på et nyt år, er det en god idé at se på, hvordan mulighederne vil påvirke virksomhedens likviditet, hvilken forrentning virksomhed har nu og forventes at få – samt en vurdering af virksomhedens og markedets udvikling på lidt længere sigt.

Mange faktorer kan spille ind, og vi anbefaler, at du tager din revisor med på råd, så du får et godt beslutningslag at træffe det rette valg på.

Læs også 4 fakta om ferieloven

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share