Udtagningsmoms

Nye regler om udtagningsmoms på fast ejendom og aktiver er udsat

I januar udsendte vi 2 nyhedsbreve, som beskriver de nye regler, som Folketinget i november 2019 vedtog om udtagningsmoms ved ændret anvendelse af aktiver og fast ejendom.

Da loven blev vedtaget, var ikrafttrædelsen forventeligt 1. juni eller 1. juli 2020. Dette skyldes, at reglerne forud for ikrafttrædelsen skal vedtages enstemmigt af EU’s Ministerråd, da man vil sikre, at reglerne er i overensstemmelse med fælleslovgivningen fra EU. 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik, at man fra dansk side forventede, at godkendelsen fra EU’s ministerråd forelå senest 1. juni 2020. 

Vi har nu erfaret, at de nye regler ikke træder i kraft 1. juni 2020. Årsagen hertil er formentligt, at EU’s ministerråd grundet Covid-19 ikke har haft lejlighed til at behandle sagen og godkende de nye danske regler. 

Der er ikke oplysninger om en alternativ tidshorisont for EU’s forventede godkendelse og dermed heller ikke oplysninger om, hvornår de nye regler forventes at træde i kraft. 

Vi følger naturligvis sagen nøje og orienterer på vores hjemmeside, så snart vi ved mere om et alternativt ikrafttrædelsestidspunkt.

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share