SMV:Digital – COVID-19 giver ændringer i workshops og frister

SMV:Digital har i foråret 2020 tre aktuelle puljer, hvor virksomheder kan søge tilskud til privat rådgivning. COVID-19 udviklingen har skabt ændringer i rammerne for disse puljer.

Få her et kort overblik over status for de tre puljer.

 

Grøn omstilling (25.000)
– planlagte workshops er aflyst

Virksomheder har i Grøn Pulje kunnet ansøge under to temaer, ”Brug data til ressourceoptimering og vedligeholdelse” eller ”Styrk din e-handel med en grøn profil”.

Virksomhederne har nu modtaget tilsagn, men planlagte workshops, den 24. marts i Herning og den 2. april i Sorø, gennemføres ikke grundet den aktuelle COVID-19 situation.

Har din virksomhed fået tilsagn om tilskud, bevares dette, og det aktuelle projekt kan igangsættes.

Digital omstilling, digital sikkerhed eller e-handel (25.000)
– stadig åben for ansøgninger

Virksomheder har i denne pulje kunnet ansøge om tilskudsvoucher til privat rådgivning, inkl. workshops, siden den 9. marts. Det gælder inden for områderne digital omstilling/automatisering, e-handel samt digital sikkerhed.

De obligatoriske workshops er fortsat planlagt til afholdelse i perioden den 5.–27. maj, men der kan komme ændringer i denne pulje også.

Pt. er alt optaget på workshops vedr. digital omstilling/automatisering, mens der endnu er pladser på workshops vedr. e-handel og digital sikkerhed (se mere via link nederst på siden).

Digital omstilling eller e-handel  (100.000)
– åbning af pulje udskydes

I puljen for den store tilskudsvoucher på 100.000 kr. udskydes den planlagte åbning for ansøgninger fra d. 6. april til d. 20. april 2020.

Frist-forlængelse for slutrapportering ved igangværende projekter

Er man allerede i gang med et projekt via SMV:Digital puljerne fra efteråret eller sommeren, og har man i denne periode deadline for slutrapportering, uden mulighed for at færdiggøre grundet COVID-19 situationen, er der mulighed for at søge om 3 måneders projektforlængelse.

Hold dig opdateret online

Der er mulighed for at finde information om SMV:Digital og herunder status på workshops, åbning for ansøgning og øvrige frister mm. på www.smvdigital.dk og på websitet for Statens Tilskudspuljer ved at følge dette link.

Beierholm kan hjælpe med afklaring og ansøgning

Har du spørgsmål i øvrigt i forhold til SMV:Digital og dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte en rådgiver i Beierholm  eller ved direkte kontakt til din revisor.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share