Salg af fast ejendom 2019

Vejledningen "Salg af fast ejendom" er nu ajourført med de aktuelle oplysninger for 2019

Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger.

I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige overvejelser, man som sælger bør have gjort sig forud for et salg. Særligt for erhvervsejendomme er det vigtigt at have overblik over de skatter, der måtte blive resultatet af et salg. Det kan være skat af tidligere foretagne afskrivninger og avance på ejendommen.

Der gælder også en række særlige regler for omkostninger i forbindelse med salg, fordeling af salgssum, overdragelse ved gave eller arv m.v. Også disse særlige forhold er medtaget. Det er dog kun muligt at give en generel orientering om disse komplekse regler, hvorfor vi altid anbefaler, at man søger rådgivning i forbindelse med et ejendomssalg.

Moms- og afgiftsforhold er ikke omtalt. Der henvises til særlig folder om dette emne.

Denne folder er udarbejdet efter gældende regler på udgivelsestidspunktet.

Vejledningen kan findes her

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte Beierholms skatteafdelingen.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share