Positive afkast og negative renter prægede 2019

Ser vi 2019 i et økonomisk perspektiv, er to af de store hovedtemaer renteudviklingen, som vakte både bekymring og begejstring, samt de generelt gode investeringsafkast, der nu giver anledning til at rette blikket mod strategi og risiko.

Nyhed fra Uvildige.dk

Lav udlånsrente og negativ indlånsrente

Hvad renten angår startede vi året med en 30-årig fast rente på lidt over 2 pct. I starten af september måned bundede den ud med lidt over 0,5 pct., inden den ved årets udgang endte på ca. 1 pct. Altså blev renten fordoblet i årets sidste måneder, men halveret i forhold til årets start. 

Således er udlånsrenten meget billig og endda endnu billigere end samme tid sidste år. Det kan være godt nyt til dem, der overvejer en låneomlægning i forbindelse med den næste opsigelsesfrist på realkreditlån, som venter ved udgangen af januar.

Mens udlånsrenten har været attraktiv for låntagere, har det derimod knebet mere med indlånsrenten. Presset på renterne resulterede nemlig i negative indlånsrenter. En ny problemstilling, som fik mange til at gå på jagt efter alternativer, når opsparing eller andet skulle placeres. Det betød, at overskydende likviditet nogle steder er blevet investeret i mere risikofyldte aktiver.

Godt investeringsår giver anledning til fokus på strategi og risiko

Den generelt større risikoappetit på investeringsmarkederne samt de store fald i slutningen af 2018 gjorde, at 2019 - trods bump på vejen - blev et godt investeringsår. Det var der ellers ikke umiddelbart noget, der tydede på ved indgangen til året, hvor der hang mørke skyer over aktiemarkedet i form af bl.a. Brexit, handelskrig mellem USA og Kina, budget-ballade i Italien og uro i Mellemøsten. Dertil havde renterne som nævnt været stigende i 2018, og generelt var der udsigt til økonomisk afmatning. Men som bekendt faldt renten, ligesom flere af de nævnte politiske hårdknuder løsnede sig lidt, for en stund i hvert fald.

Dette resulterede i at både aktie- og obligationskurser steg i 2019. De store globale aktieindeks med hele 30 pct., mens de store europæiske aktieindeks kom lige i hælene med 26 pct. De danske aktier fulgte også godt med og steg 27 pct. På obligationssiden blev især de mest risikofyldte obligationer belønnet med tocifrede afkast, og de rentefølsomme obligationer nød godt af rentefaldet. 

Det gode investeringsår giver investorer anledning til at rette fokus på strategi og risiko. Der kan være behov for rebalancering af porteføljen samt for at gentænke sammensætningen af værdipapirer. Måske udgør aktierne nu mere end ønsket, eller nye områder bør erstatte eksisterende. Pas på, at risikoen ikke bliver uhensigtsmæssigt høj og vær tro mod den lagte strategi samt ydmyg i forhold til forudsigelserne for den kommende tid.

Investeringsomkostningerne kom i fokus

Endnu en ting, der er værd at huske på, når vi taler investering, er omkostningerne. Det blev vi mindet om i 2019, som var det første år, bankerne skulle sende de nye mere gennemsigtige omkostningsopgørelser på investeringsløsninger ud til kunderne. 

Mange valgte at benytte lejligheden og den øgede gennemsigtighed til at få ”en second opinion” på sin investeringsløsning, og mon ikke mange investorer følger denne tendens i 2020, når opgørelserne sendes ud på ny. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, i forhold til bedre oplysning til investorerne på et kompliceret og ofte uigennemskueligt marked.

Et kort kig ind i 2020

Kigger vi ind i det nye år, er det umiddelbart svært at tro på samme afkast i 2020. Husk på, at en af grundende til at 2019 blev så godt, også skal findes i, at 2018 sluttede så dårligt, som det gjorde. Den gode afslutning på 2019 bidrager modsat til at minimere sandsynligheden for, at 2020 bliver ligeså godt.

Med hensyn til renten, så må den fortsat betegnes som særdeles billig. Men både Norge og Sverige har sat renten op for nyligt, mens der er forlydender om, at ECB så småt mærker presset til, at renten snart skal op igen. 

Dog lyder den officielle udmelding, at renten fortsat holdes i ro. På den ene side indikerer centralbankerne altså, at renten holdes nede og stimulerer økonomien, men på den anden side er der ved at være bekymring for, hvad konsekvenserne ved den negative rente er. Herunder bl.a. risikoen for en ny finansiel boble. Ikke mindst fra de EU-lande, der har et sundt økonomisk fundament og fra mange med opsparing, der er utilfredse med den negative rente.

Dertil venter der i 2020 formentlig også en endelig afrunding af Brexit føljetonen, ligesom den tiltagende konflikt i Mellemøsten og det amerikanske præsidentvalg til november bliver nogle af de centrale begivenheder, der er værd at følge. 

Disse og andre faktorer kan få indflydelse på din og din virksomheds økonomi i 2020. Men den eneste sikre indflydelse er dig selv, så husk at tage stilling og at være på forkant med økonomien. Optimering og planlægning er nøglen til en god og fremtidssikret økonomi. Det hjælper vi gerne med.

Kontakt Uvildige.dk

 

Læs også

Få hjælp til øget afkast og indblik

Alternative investeringer - hvad er det egentlig?

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share