Overvejer du at investere selv?

Gode råd til dig, der overvejer at investere selv. Det stigende fokus på høje omkostninger ved investering og pensionsopsparinger via banker får i disse dage mange til at overveje selv at investere deres penge.

Nyhed fra Uvildige.dk

Det kan give god mening, men det kan måske også give grå hår. Vi vil her forsøge at give nogle gode og grundlæggende råd til de overvejelser, du bør gøre dig, inden du begynder at investere selv.

Afklar hvor risikovillig du er

Noget af det første, du skal gøre op med dig selv er, hvor risikovillig du er. Det handler om to ting, nemlig hvad du kan tåle, og hvad din økonomi kan tåle. Altså er der både et psykologisk og et økonomisk aspekt, du bør tage højde for. 

Vil du helst planlægge mest muligt, og har du en lidt forsigtig tilgang, har du formentlig ikke lyst til at opleve for store udsving på dine investeringer. Søger du derimod udfordringer, og tør du tage flere chancer, kan du formodentlig også bedre håndtere de udsving, en større risiko fører med sig.

Men det afhænger som nævnt også af din økonomiske situation. Hvor stor en bid af din samlede økonomi ønsker du eksempelvis selv at investere, og hvordan ser resten af din økonomi i øvrigt ud. Altså hvor meget har du råd til at miste.

Byg din portefølje korrekt op

I forlængelse af afklaringen af din risikovillighed er næste skridt at sørge for, du får sammensat den korrekte fordeling mellem de store aktivklasser i din investeringsportefølje. Det vil sige fordelingen af eksempelvis aktier, obligationer og fast ejendom.

Det kaldes også for aktivallokering og er en afgørende beslutning i tilblivelsen af din investeringsstrategi. Udover din risikovillighed kræver en korrekt aktivallokering også afklaring af først og fremmest din tidshorisont, men også øvrig økonomi, løbende op- eller nedsparing samt skatteforhold.

Det handler ganske enkelt om, hvilke investeringsprodukter du beslutter dig for at købe, og her spiller tidshorisonten en afgørende rolle. Lidt enkelt sat op, kan man sige, at jo mere risikovillig du er, og jo længere tidshorisont du har, jo større andel kan du tåle at have i de mere risikofyldte aktiver (eks. aktier) i din portefølje. Hvorimod jo kortere tidshorisont og jo mindre udsving du tåler, jo mere skal du have i stabile papirer (eks. korte obligationer).

Valgmulighederne er mange

Når risikovillighed, tidshorisont og de overordnede rammer i forhold til fordeling m.v. er på plads, gælder det om at udvælge de rette investeringsprodukter. 

Helt overordnet skal du tage udgangspunkt i din aktivallokering og så finde det eller de produkter, der mest effektivt giver dig den fordeling, som passer til dig. Det vil ofte være en god ide at opbygge porteføljen af fonde - som både dækker over danske investeringsforeninger og ETF’ere. Fondene giver en god spredning og gør det nemt at tilpasse sin portefølje uden at skulle lave en masse små handler. Det er mest fornuftigt at bruge UCITS godkendte fonde. Det giver en sikkerhed omkring, hvordan fonden er opbygget og administreres. 

Det væsentlige for udvælgelse af fonde er, at de investerer i den type papirer, som du skal bruge i din portefølje, at de ikke er for dyre i omkostninger, at de skattemæssigt passer til den type investering, du foretager, og at de er til at handle. 

Du kan også selv vælge aktier og obligationer, men vær opmærksom på, at du reducerer din risiko betragteligt ved at sprede dig ud på mange forskellige papirer, fremfor kun at have nogle få aktier, der dermed udgør en stor del af din portefølje. 

Omkostningsminimering har direkte effekt på dit afkast

Når vi taler investeringsomkostninger, er det vigtigt at sondre imellem de løbende omkostninger, som er de omkostninger, der betales årligt, uanset om du gør noget eller ej, og transaktionsomkostninger, som kun betales, når der handles.

De løbende omkostninger er de vigtigste at være opmærksom på. Investerer du via banken, betaler du et årligt gebyr, der tilbageholdes i dit afkast, og det kan være helt op til 2 pct. af din formue. Den omkostning kan altså betyde en del år ekstra på arbejdsmarkedet for at kunne optjene disse penge på anden vis. 

Omkostningerne, du betaler, når du handler, vil eksempelvis være kurtage, kursskæring og spread omkostninger, som er forskellen mellem køb og salg. Disse har oftest mindre betydning end de løbende omkostninger og er selvfølgelig afhængig af, hvor meget du handler. 

Har du en strategi, hvor din handelsaktivitet er meget begrænset, betyder det ikke så meget, om du betaler 0,5 eller 0,3 pct. Men du kan selvfølgelig ligeså godt gå efter den billigste pris.

Grundigt forarbejde skal kombineres med løbende opfølgning

Når du har fået styr på de grundlæggende overvejelser og har fået handlet en god investeringsportefølje på plads, så handler det herfra om at holde den sund og rask fremadrettet. Altså skal du med jævne mellemrum følge op og sikre dig, at din fordeling fortsat er intakt, og hvis ikke, så bør du tilpasse. Gør du det, har du gode forudsætninger for at holde dig til din oprindeligt fastlagte strategi og dermed forhåbentlig sikre et godt og stabilt afkast over tid.

Du vil undervejs opleve øget overblik og indsigt ved selv at have kontrollen over din portefølje, og det, sammen med omkostningsminimering, er gode argumenter for at investere helt eller delvist selv.

Er investering på egen hånd så noget for dig?

Det kan være en svær øvelse at finde balancen imellem at få et tilfredsstillende afkast uden at tage en for stor risiko - ikke mindst på grund af investeringsmarkedets kompleksitet.

Men det er heller ikke nødvendigvis et enten-eller valg. Egentlig kan vi grovinddele investorer i tre overordnede kategorier. Dem der intet gør selv, og som derfor har den nemmeste, men også dyreste løsning. Dem der gør det hele selv, og derfor har den mest krævende, men også billigste løsning. Og så er der dem midt imellem, som vælger at gøre noget selv, og så allierer sig med en ekspert til at tage sig af resten. 

Alle tre grupperinger har deres fordele og ulemper, men sørg for at gøre dig bevidst om, hvilken du gerne vil være i, så du ikke betaler unødigt meget for dine løsninger, bare fordi du ikke lige har fået taget stilling. Er du klar til selv at gøre en relativt lille indsats, så er der et optimeret afkast at hente for dig – også selvom det måtte kræve hjælp til dele af processen.

10 fornuftige overvejelser, når du selv skal investere

1. Gør dig klart, hvad din risikovillighed er

2. Planlæg frem i tiden og fastsæt din tidshorisont

3. Undersøg hvilke produkter, der er at investere i

4. Og overvej så hvilke af dem, der egner sig til dine ønsker

5. Spred dine investeringer og sats ikke alt på et bræt

6. Hav fokus på omkostninger

7. Husk at tænke skat på afkastet ind i dine handler

8. Sørg for at følge op med jævne mellemrum

9. Vær tro mod din fastlagte strategi

10. Vær ydmyg og gør dit forarbejde grundigt.

Kontakt Uvildige.dk

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share