Øgning af eksportgaranti

EKF Danmarks Eksportkredit er klar til at stille garantier for udlån til både danske eksportvirksomheder, der er ramt af krisen, og deres underleverandører

Ordninger er allerede tilgængelig for de små og mellemstore virksomheder (SMV’erne) og vil snart også være det for de større virksomheder. Tilsammen vil ordningen kunne understøtte udlån for cirka 8,5 mia. DKK.

Med SMV-ordningen stiller staten via EKF garanti på 80% af bankernes nye lån til eksportvirksomheder og underleverandører til eksportvirksomheder, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på mindst 30% som følge af spredningen af coronavirus.

SMV-ordningen er tilgængelig i EKF nu, og der er i første omgang afsat én milliard i garantiramme til den ordning.

Derudover er der i første omgang afsat fem milliarder i garantiramme til de større virksomheder, her lyder garantien dog på 70%.

Ordningen lanceres i EKF inden for kort tid.

Ordningerne gælder indtil videre frem til 1. oktober 2020 og er også tilgængelige for færøske og grønlandske virksomheder.

Ønsker man som virksomheder en garanti via EKF, skal man tage kontakt til sin bank. 

Virksomheder, der er ramt af virkningerne af COVID-19, men ikke er eksportvirksomheder eller underleverandører til en eksportvirksomhed, kan søge garantier via Vækstfonden, der har etableret lignende ordninger for både SMV'er og større virksomheder.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share