Kom vækstens udfordringer i forkøbet

Der er gang i de mindre og mellemstore virksomheder – igen i år. Væksten lægger for mange virksomheder et helt naturligt pres, som vækker et behov for at bruge mindre tid på administration og rutineopgaver og mere tid på at udvikle forretningen.

Et år med gang i – igen

I 2018 har vi igen set, at der er godt gang i dansk erhvervsliv. Særligt de mindre og mellemstore virksomheder buldrer derudad. Derom vidner også antallet af gazellevirksomheder: hele 2099, det højeste antal siden finanskrisen. Det er glædeligt, fordi det gavner hele Danmark.

Gazellevirksomhederne er for det første spredt ud i hele landet og er derfor en vigtig lokal løftestang, der skaber beskæftigelse og velfærd. For det andet er gazellerne i særlig grad dygtige til den specialiserede innovation, som Danmark skal leve af i fremtiden. Derfor er vi i Beierholm glade for at være Børsen Gazellepartner – nu for femte år i træk.

Vækstens udfordringer

Som revisions- og rådgivningsvirksomhed er vi også til stede lokalt, og overalt ser vi de samme udfordringer, når virksomhederne vokser: Organisationen bliver presset på likviditet, bemanding, kompetencer, professionalisme og ledelse. For vækst kræver ressourcer, både teknologiske, økonomiske og menneskelige.

I den situation skal man ikke undervurdere den håndsrækning, en virksomhed kan få ved at tage digitale løsninger i brug, der kan lette hverdagen og frigøre tid til kerneforretningen.

Ejerlederne ønsker mere tid og relevant rådgivning

Ifølge vores egen temperaturmåling blandt 300 virksomhedsejere angiver hver fjerde da også, at de gerne vil af med administrationsopgaver, der generelt koster for meget i tid og ressourcer i det daglige. De efterlyser en enkel hverdag uden administrationsstøj, så de kan koncentrere sig om forretningsdelen med udvikling og salg.

Samtidig er det vigtigt for ejerne, at de altid har adgang til personlig og lokal rådgivning – ikke kun fra en offentlig tillidsrepræsentant med en statsautorisation, men også i form af økonomisk rådgivning til ledelsen i store og små anliggender. Og helst fra en person, som kender deres forretning.

BEIERHOLM FOKUS

Det er præcis de ønsker, vi vil imødekomme med BEIERHOLM FOKUS. Det skal være slut med bilag og boner på bagsædet i bilen, slut med at glemme feriepenge, afkrydsning i et af de mange felter i lønskemaet til medarbejderne, rettidig momsindbetaling og nye indberetningsregler.

Samtidig skal rapportering ikke være noget, der foregår en gang om året eller kvartalsvis, men noget, du altid har adgang til – med de tal, der er relevante for din virksomhed, og i overskuelig, opdateret form. Det betyder, at du kan bruge indsigten i dine tal til at planlægge fremtiden frem for blot at konstatere, hvad der er sket i fortiden.

Digitalisering med mennesker bag

Og så skal der være mennesker i den anden ende. For selvom det digitale er smart, nemt og hurtigt, er det alfa og omega med adgang til kompetente mennesker. Man kan sige, at vi udnytter de digitale muligheder til at bringe dig og din revisor tættere sammen.

Ved at digitalisere rutineprægede arbejdsgange som bilagshåndtering, løngodkendelse og rapportering af hovedtal sparer både du og Beierholm tid, som vi kan bruge på i fællesskab at udvikle din forretning og sparre om de mål, du har sat dig.

Det er alt sammen muligheder, du kan benytte dig af i BEIERHOLM FOKUS. En digital håndsrækning, en forlænget administrativ arm, en online service. Kært barn har mange navne – men pyt med det, så længe det hjælper dig til at holde fokus, også – og især – når der er gang i forretningen.

Med disse ord vil jeg på vegne af alle i Beierholm ønske dig, din familie og din virksomhed en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen

Kenneth Jensen

Adm. direktør

Beierholm

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share