Hjælpepakker til nordjyske virksomheder

I lyset af den særlige situation vedrørende lokal nedlukning og yderligere restriktioner i syv nordjyske kommuner, er der taget initiativ til hjælpepakker, som skal søge at afbøde de økonomiske konsekvenser.

De omfattede kommuner er Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted.

Nedenstående orientering er udarbejdet med udgangspunkt i selvstændige og erhvervslivet generelt. Initiativer målrettet kultur- og idrætsliv er således ikke behandlet. Orienteringen er senest ajourført den 10. november 2020 med den viden, som var tilgængelig på det tidspunkt.

De konkrete initiativer

Der er taget følgende initiativer specifikt målrettet situationen i de syv nordjyske kommuner:

  • Ny pendlerlønkompensationsordning for de, som er berørt af restriktioner om pendling på tværs af kommunegrænserne
  • Kompensation for faste omkostninger, uanset virksomhedstype
  • Kompensation til selvstændige m.fl. og freelancere
  • Lønkompensationsordning for hjemsendte lønmodtagere.

Ny pendlerlønkompensationsordning er uddybet nedenfor, ligesom der gives et overblik over de øvrige initiativer, som i væsentlig grad er en genåbning af tidligere gældende ordninger fra før sommerferien gældende for de nordjyske virksomheder.

Hjælpepakkerne til de nordjyske virksomheder er foreløbig gældende for perioden 06.11.20 til 03.12.20. I lighed med tidligere kompensationsordninger som følge af COVID-19 må samme omkostning ikke dækkes flere gange af de forskellige ordninger, ligesom myndighedernes fokus mod snyd og tilhørende sanktionsmuligheder er skærpet.

Mulighed for at ansøge er endnu ikke åbnet, men forventes i lighed med de øvrige hjælpepakker at blive via virk.dk.

Ny pendlerlønkompensationsordning

For virksomheder med arbejdssteder i og uden for de nordjyske kommuner indføres ny pendlerlønkompensationsordning. Kompensationen ydes til de virksomheder, som har medarbejdere, der ikke kan arbejde på grund af restriktioner mellem kommunegrænser. Ordningen omfatter derfor ikke medarbejdere, der arbejder hjemme.

For at være berettiget til ordningen skal det kunne dokumenteres, at medarbejderen bor i en nedlukket kommune, eller virksomheden ligger i en nedlukket kommune, og at medarbejderen ikke er bosat i samme kommune.

Ordningen forudsætter, at medarbejderen får fuld løn i kompensationsperioden, og at virksomheden i kompensationsperioden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Medarbejderen skal være ansat inden 6. november 2020.

Staten kompenserer med 75% af lønnen til virksomheden. Dog maksimalt DKK 45.000 pr. måned. For timelønnede er kompensationen 90%, dog maksimalt DKK 45.000 pr. måned.

Der er ikke krav om afholdelse af feriedage, hvilket ellers har været et krav efter den tidligere gældende generelle lønkompensationsordning. Det er yderligere oplyst, at der ikke forventes at blive samme krav som efter den tidligere gældende generelle lønkompensationsordning vedrørende hjemsendelse af mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, men at det i sidste instans afhænger af, om dette er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Regeringen har dog ifølge det oplyste forpligtet sig til at finde en alternativ løsning for virksomheder med pendlere, hvis det er i strid med EU’s statsstøtteregler, uden det dog er nærmere oplyst, hvad denne alternative løsning kan være.

Overblik over de nordjyske hjælpepakker

Generelt er det oplyst, at hjælpepakkerne giver mulighed for, at CVR-numre kan underopdeles i lokale arbejdssteder, så hjælpepakkerne er anvendelige for virksomheder med aktiviteter eller ansatte i de 7 nordjyske kommuner.

 

Effekt

Praktisk / læs mere

Pendlerlønkompensationsordning

Staten kompenserer med 75% af lønnen til virksomheden. Dog maks. DKK 45.000 pr. måned. For timelønnede er kompensationen 90%, dog maks. DKK 45.000 pr. måned.

 

Medarbejderne kan ikke opsiges og må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.

For at være berettiget til ordningen skal det kunne dokumenteres, at medarbejderen bor i en nedlukket kommune, eller virksomheden ligger i en nedlukket kommune, og at medarbejderen ikke er bosat i samme kommune.

 

Læs mere om aftalen på dette link:

 

bm.dk (Beskæftigelsesministeriet)

Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder, som oplever mere end 30% nedgang i omsætningen, kan få kompensation for faste omkostninger

 

Kompensationsprocent ifølge de i aftalen nævnte eksempler:

Påbudt fuldt lukket:     100%

Omsætningsnedgang 50%:     60%

Det er endnu ikke oplyst, om kompensationsprocenten vil følge en trappeskala som de øvrige hjælpepakker for faste omkostninger.

 

Der må forventes krav om revisorerklæring for opgørelsen af faste omkostninger.

 

em.dk (Erhvervsministeriet)

Kompensation til selvstændige m.fl. og freelancere

For alle selvstændige m.fl. og freelan­cere, som oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som følge af restriktionerne.

 

Staten kompenserer 90% af omsætningstabet (100% i perioder, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent). Dog maks. DKK 23.000 pr. måned.

Begrebet ”selvstændige” omfatter f.eks. også ejerdrevne virksomheder i ApS-form, hvor der dog bl.a. er krav om minimum 25% ejerskab.

 

Hvis ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen pålægge at anvende revisorbistand.

 

em.dk (Erhvervsministeriet)

Lønkompensationsordning for hjemsendte lønmodtagere

Staten kompenserer 75% af lønnen til virksomheden. Dog maks. DKK 30.000 pr. måned. For timelønnede er kompensationen 90%, dog maks. DKK 30.000 pr. måned.

 

Medarbejderne kan ikke opsiges og må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.

For alle virksomheder, der står for at opsige 30% eller mere end 50 personer som følge af COVID-19.

 

Krifa har udarbejdet en skabelon, som kan bruges over for medarbejderne, men det er ikke et krav for at ansøge, at der foreligger denne skrivelse. Se mere på dette link: krifa.dk

 

Læs mere om aftalen på dette link:

 

bm.dk (Beskæftigelsesministeriet)

 

Yderligere information

Hvis din virksomhed er omfattet af restriktioner relateret til de syv nordjyske kommuner, så tag fat i din revisor for rådgivning om hjælpepakkerne, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne ansøge.

Vi kender først de endelige forhold, når der åbnes for ansøgningerne på virk.dk, men kan hjælpe dig med at navigere og skabe overblik over din virksomheds situation lige nu.

En oversigt over udvalgte hjælpepakker m.v., herunder også udskydelser af A-skat, AM-bidrag og moms, findes her.

HENT PRINTVENLIG PDF AF DENNE NYHED HER

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share