EU’s databeskyttelsesforordning

Hvad betyder EU’s databeskyttelsesforordning for din virksomhed? Forordningen er nu et vigtigt skridt nærmere dansk implementering.

Den 25. maj 2018 erstatter den europæiske databeskyttelsesforordningen den danske persondatalov fra 2000. Før forordningen kan fungere i dansk sammenhæng, skal der bygges bro til danske love, regler og praksis. En ny betænkning fra Justitsministeriet lægger op til en række nye brobyggende love, som forventes vedtaget i efteråret 2017.

I Beierholm er vi ved at sætte os ind i Justitsministeriets betænkning, der kom onsdag den 24. maj 2017. Den viden vil vi omsætte til en række praktisk orienterede artikler, hvor vi tager udgangspunkt i virksomhedernes hverdag og gennemgår de vigtigste ændringer, og hvordan man imødegår dem - en slags databeskyttelsesforordningens 101.

Såvel store som små danske virksomheder skal overholde kravene i forordningen, ligesom de i dag skal overholde kravene i persondataloven, som bygger på EU’s databeskyttelsesdirektiv. Det handler om at håndtere individers, dvs. kunders, interessenters og medarbejderes, data så sikkert som muligt i en tid, hvor teknologi og globalisering har gjort persondata til en handelsvare, både på lovlig og ulovlig vis.

Justitsministeriets betænkning, som har nummer 1565, er et digert værk på over 1.000 sider, men med en klar konklusion: Forordningen svarer ”i vidt omfang” til den gældende retstilstand efter persondataloven og databeskyttelsesdirektivet, både hvad angår:

  • Anvendelsesområde
  • Definitioner
  • Principper for behandling af personoplysninger
  • Behandlingsregler
  • De registreredes rettigheder og
  • Behandlingssikkerhed.

Dele af forordningen indebærer nyskabelser. Det gælder regler om databeskyttelsesrådgivere (DPO’ere), konsekvensanalyse m.v.

For danske virksomheder er det godt nyt! Det betyder, at mange kan gøre stort set, som de plejer, hvis de allerede opfylder persondataloven. Og omvendt, opfylder man ikke persondataloven, eller er i tvivl om man gør det, så er det en god idé at kigge nærmere på det område - f.eks. kortlægge data og systemer. Måske i løbet af sommeren, hvor mange har lidt bedre tid?

Først når den danske brobygningslovgivning er vedtaget engang i efteråret 2017, ved vi helt præcist, hvad de danske regler bliver. Det kunne naturligvis være fristende at vente med at gå i gang til det tidspunkt. Som når man skal købe julegaver og helst vil have ønsker fra alle, før man går i gang: så bliver det ganske enkelt mere effektivt. Risikoen er dog, at man ikke når at blive klar inden 25. maj 2018, hvis man venter til efteråret.

Hvis du ønsker at kigge nærmere i betænkning 1565, finder du Justitsministeriets pressemeddelelse inkl. links her: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye-regler-styrker-beskyttelsen-afpersondata-i-europa 

Du vil kunne finde artiklerne i vores kommende nyhedsmails. Tilmeld dig her. Hvis det ikke er dig, der ansvarlig for håndtering af data i jeres virksomhed, anbefaler vi, at du sender denne artikel videre til den ansvarlige, med opfordring til at abonnere på nyhederne. 

Hent printvenlig PDF

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share