Ekstern finansiering hos Vækstfonden

Iværksætter brevkassen. I uge 47 sætter vi ekstra fokus på de danske iværksættere og fejrer Danmarks iværksætteruge med en brevkasse specielt til iværksættere. Her bringer vi spørgsmål og svar vedr. ekstern finansiering hos Vækstfonden.

Spørgsmål

Jeg arbejder i øjeblikket på at overtage et autoværksted. Jeg har haft møde med min bank, og de mener ikke, det er en god idé at overtage forretningen. Er der andre muligheder for at få finansiering på plads?

Svar

Det kan være svært for en mindre eller mellemstor virksomhed at skaffe finansiering i forbindelse med ejerskifte. Det kan synes underligt, at pengeinstitutter ikke vil låne penge ud, nu når det går godt i Danmark, og pengeinstitutterne flyder over med likvider. Men pengeinstitutterne er blevet mere forsigtige, samtidigt med at Finanstilsynet lægger mange restriktioner på udlån. 

Tit skyldes et afslag fra banken, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed, eller også er virksomhedens egenkapital for lille til, at virksomheden kan få hele finansieringen i pengeinstitut. I sådan et tilfælde kan der være brug for en ekstern finansiering – fx i form Vækstfonden.

Vækstlån eller vækstkaution fra Vækstfonden

I forbindelse med andre ejerskifter har vi haft god succes med at få Vækstfonden ind som finansieringsparter i samarbejde med banken.

Vækstfonden kan dels hjælpe med et Vækstlån, hvor virksomheden skal låne mere end 1 mio. kr. Lånet vil lette din adgang til anden finansiering i pengeinstituttet. Vækstfonden kan også hjælpe med en Vækstkaution, hvor det kan lette adgang til finansiering i pengeinstitut, hvis virksomheden har behov for et lån på under 2 mio. kr.

Ved et Vækstlån foretager Vækstfonden en kreditvurdering af sagen ud fra jeres forretningsplan, 24 måneders budget og dine private økonomiske forhold.

Ved en vækstkaution har du dialogen med banken, og vækstkautionen sørger for at pengeinstituttet er dækket op til 75% af et eventuelt tab. Det er derfor pengeinstituttet, som skal indstille til, at der oprettes en vækstkaution.

Risikovillig kapital realiserer drømme, men er relativt dyr

Du skal dog være opmærksom på, at finansiering via Vækstfonden er dyrere end finansiering i pengeinstitut. Det skyldes, at det er mere risikovillig kapital. Herudover skal du være opmærksom på, at du selv skal stille kaution overfor Vækstfonden.

Jeg vil derfor råde dig til at genoptage dialogen med pengeinstituttet og få undersøgt, hvordan Vækstfonden kan bringes i spil i forbindelse med fremskaffelse af finansieringen. Herudover vil jeg foreslå, at du tager fat i revisor eller anden rådgiver, som har erfaring i forbindelse med fremskaffelse af kapital.

Thomas Nic. Nielsen
Statsautoriseret revisor, Beierholm

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share