"Nye" svenske regler - medarbejdere

Den 1. januar 2021 indtrådte der nye regler i Sverige, som pålægger alle danske arbejdsgivere med medarbejdere bosat i Sverige enten

  • at lade sig registrere i Sverige som udenlandsk arbejdsgiver og indeholde svensk skat, eller
  • at dokumentere, at de ikke er omfattet af denne forpligtelse.

Betydningen af de nye regler for danske virksomheder, som sender medarbejdere til Sverige for at udføre arbejde i Sverige, er gennemgået selvstændigt i et særskilt nyhedsbrev.

Svensk flag og mønter

Nye forpligtelser i Sverige  

Hvis en dansk virksomhed har ansat en medarbejder, som bor i Sverige, og som har hjemmearbejdsdage - og ikke opfylder Øresundsreglerne vedr. skat (jf. nedenfor) – skal medarbejderen beskattes i Sverige af en del af sin indkomst.

Med virkning fra den 1. januar 2021 er den danske virksomhed i denne situation forpligtet til at registrere sig i Sverige som udenlandsk arbejdsgiver, til at indrapportere løn på medarbejderne i Sverige og til at indeholde og indbetale svensk skat på medarbejderen. Skatten, som skal indeholdes, er en flad skat på 30% eller skat i henhold til svensk forskudsopgørelse/skattekort.  

For at undgå at indeholde svensk skat af hele indkomsten, samtidig med at en del også skal beskattes i Danmark, bør medarbejderen søge en forskudsopgørelse (jämkning) til dokumentation for den andel, der skal indeholdes skat på i Sverige hhv. Danmark. (Bemærk; Jämkning regulerer alene indeholdelsen af skat. Den endelige skat baseres som også hidtil på faktisk arbejdsmønster). Hvis ikke der foreligger en jämkning, skal der som udgangspunkt indeholdes svensk skat på hele indkomsten.

Undtagelse - medarbejdere omfattet af Øresundsreglerne

En medarbejder, som bor i Sverige og delvist arbejder hjemmefra, men som løbende arbejder minimum 50% i Danmark over enhver 3-måneders periode, og hvis arbejde i Sverige er hjemmearbejde, vil være omfattet af et særligt regelsæt – Øresundsreglerne. Dette medfører, at medarbejderen i denne situation kun skal betale skat af sin løn i Danmark (og altså ikke i Sverige).

I denne situation skal den danske arbejdsgiver ikke registreres i Sverige eller indeholde svensk skat, hvis medarbejderen søger en skattefritagelse i Sverige (jämkning) med henvisning til Øresundsreglerne. Denne skattefritagelse skal overleveres til den danske arbejdsgiver, som herefter er fritaget for at registrere sig i Sverige og indeholde svensk skat.

Minimumsgrænse gælder ikke medarbejdere bosat i Sverige

Der findes en årlig minimumsgrænse (15 sammenhængende eller 45 dage totalt indenfor et indkomstår), men denne undtagelse finder ikke anvendelse for medarbejdere, der er bosat i Sverige.  

Svenske sedler samt lommeregner

Særligt vedr. 2021 og COVID-19-perioden

Dette regelsæt rammer ekstra hårdt på grund af COVID-19-nedlukningen i første del af 2021, hvor mange medarbejdere har arbejdet meget mere hjemme end de normalt ville gøre, og hvor mange derfor ikke opfylder betingelserne i Øresundsreglerne.

Der er ikke nogen egentlige undtagelser fra de nye regler, der således også gælder for virksomheder, hvis medarbejdere almindeligvis opfylder Øresundsreglerne, men netop i 2021 har medarbejdere, som skal beskattes i Sverige. Der er dog for nyligt åbnet op for nogle muligheder for en praktisk håndtering af forpligtelsen i Sverige, såfremt der udelukkende er tale om svensk beskatning i COVID-19-nedlukningsperioden.

Vores bemærkninger

Med de nye regler er der blevet skabt et yderligere administrativt tjekpunkt for danske virksomheder.

Reglerne er dog mindre byrdefulde end først frygtet, idet registrerings- og indeholdelsespligten kun rammer danske virksomheder, hvis medarbejdere faktisk skal beskattes af en del af deres indkomst i Sverige.

Hvis en dansk virksomhed har medarbejdere, der er bosat i Sverige, og som har hjemmearbejdsdage i Sverige, men som ikke skal beskattes i Sverige pga. Øresundsreglerne, skal den danske arbejdsgiver sørge for, at dokumentationen for skattefrihed er på plads.

Dette skal sikres for alle medarbejdere, der blot har så meget som en enkelt hjemmearbejdsdag i løbet af et år.

Øresundsreglerne redder hermed mange danske virksomheder. Det er imidlertid stadig et krav, at sådanne virksomheder indsamler og gemmer dokumentation for, at deres medarbejdere ikke skal beskattes i Sverige, og at virksomheden dermed ikke er omfattet af de nye forpligtelser i Sverige.

Det kan meget vel forventes, at de nye registreringer som udenlandsk arbejdsgiver i Sverige også vil blive brugt af de svenske myndigheder til at undersøge, om den danske virksomhed har fast driftssted i Sverige.

Vi anbefaler, at danske virksomheder konkret får vurderet, hvorvidt de nye regler berører netop deres virksomhed og deres medarbejdere.

Beierholm kan sammen med vores samarbejdspartnere i Sverige få klarhed over, hvilke forpligtelser I som dansk virksomhed har i Sverige.

Vi tager gerne en uforpligtende snak i denne forbindelse.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.