Nye regler for indberetning til Intrastat

Hvem skal indberette?

Virksomheder, der i 2021 handlede varer med andre EU-lande samt Nordirland, skal indberette til Intrastat, hvis:

  • Varesalget overstiger m.DKK 10
  • Varekøbet overstiger m.DKK 13.

Hvis virksomheden ikke overskred beløbsgrænserne i 2021, men overskrider dem i løbet af 2022, skal der også indberettes til Intrastat i 2022.

I 2021 skulle virksomheder, der solgte for over m.DKK 5,2 til andre EU-lande, indberette. Det samme gjaldt virksomheder, der købte for over m.DKK 7,2 i 2021. Grænsen for, hvornår der skal ske indberetning til intrastat, er altså hævet betragteligt, hvilket letter den administrative byrde for mange virksomheder.

Danmarks Statistik afgør, hvilke virksomheder der er indberetningspligtige ud fra virksomhedernes oplysninger i rubrikkerne A og B på momsangivelsen, og giver virksomheden besked, når den bliver omfattet af indberetningspligten.

Disse handler skal indberettes

Alle handler, hvor varer krydser den danske grænse i forbindelse med handel med et andet EU-land eller Nordirland, skal medtages i indberetningen til Danmarks Statistik. Det gælder således også ved salg til privatpersoner i andre EU-lande, hvor varen forsendes fra Danmark.

Beierholm-moms-ved-handel-med-udlandet

 

Oplysninger, der skal indberettes

De oplysninger, der fra 1. januar 2022 skal indrapporteres til Intrastat, er:

  • Varekode (den 8-cifret KN-kode for den enkelte vare)   
  • Landekode   
  • Transaktionsart   
  • Varens oprindelse (kun ved salg)   
  • Varemodtagerens momsnummer (kun ved salg)   
  • Hvilken måned handlen er foregået i   
  • Nettovægt af forsendelsen   
  • Fakturaværdi.
 
Ad varekode

Hvis forsendelsen omhandler flere varer, skal der oprettes en varepost for hver KN-kode. Hvis flere varer i forsendelsen er omfattet af samme KN-kode, kan disse slås sammen til én varepost.

Det samme gælder, hvis der i løbet af perioden er flere forsendelser med samme varekode, og køber er den samme. Tilsvarende kan køb inden for en periode af samme type varer fra forskellige leverandører - men i samme EU-land - slås sammen til én varepost.

 
Ad varens oprindelse

Som noget nyt skal der ved salg til andre EU-lande oplyses, i hvilket land varen har oprindelse, uanset om varen har oprindelse i et EU-land eller er fremstillet udenfor EU.

 
Ad varemodtagerens momsnummer

Det er også nyt, at købers momsnummer skal indberettes, uanset at dette også indberettes på EU-salgsangivelsen.

Også fjernsalg til privatpersoner i andre EU-lande skal indberettes. I disse tilfælde skal salget indberettes under QV999999999999 for ukendt momsnummer.

Tidspunkterne for indberetning

Varehandler skal fortsat indberettes til Intrastat i den efterfølgende måned. Fristen for indberetning afhænger af, hvor store indberetninger virksomheden har foretaget det foregående år. Danmarks Statistik fastlægger, hvilken gruppe virksomheden tilhører og dermed, hvornår indberetningen senest skal ske.

Det er ikke muligt at ansøge om ændring af indberetningsfristen.

Det er muligt at foretage indberetningen ved elektronisk overførelse af data til Danmarks Statistiks systemer.

Afsluttende bemærkninger

Vi opfordrer alle, der er omfattet af indberetningspligten, at lave en fast procedure for indberetning, så den administrative byrde bliver så lille som muligt, og så indberetningen sker rettidigt, da en evt. manglende indberetning er omfattet af bøder.

Hvis din virksomhed behøver hjælp til indberetningen, herunder at finde de nødvendige oplysninger til indberetningen, er du velkommen til at kontakte Beierholms Skatteafdeling.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.