Trænger du til efteruddannelse og opdatering på momsområdet?

Deltag på Beierholms heldagskursus om moms!

Beierholm inviterer til et heldagskursus om moms, hvor vi klæder dig grundigt på til at kunne håndtere moms i de typisk forekommende hverdagssituationer, når det handler om omkostningerog salgstransaktioner.

Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen vil vi på kurset gennemgå de grundlæggende bestemmelser om moms. Vi udleverer en kursusmappe, som gennem kurset gennemgås og suppleres med eksempler på udfordringer, som virksomheder stilles over for ved den daglige håndtering af moms i forbindelse med salg og køb i ind- og udland.

Efter deltagelse i kurset vil du vide mere om

 • Hvornår skal der opkræves moms
 • Registreringsmæssige forhold
 • Muligheden for at opnå momsfradrag
 • Rækkevidden af momsfritagelser
 • Reglerne for handel med udlandet
 • Fakturakrav og regnskabsbestemmelser
 • Godtgørelse af energiafgifter


Kursusbevis
Kurset kvalificerer til 6 efteruddannelsestimer.
Kursusbevis udleveres efter ønske.


Kursets indhold

Afklaring af hvornår der skal opkræves?

 • Hvad er den momspligtige værdi
 • Viderefakturering
 • Byttehandel
 • Udlæg
 • Rabatter og bonus
 • Tab på debitorer
 • Udtagning af varer og ydelser
 • Registreringsforhold m.v.


Hvad er fritaget for moms?

 • Udlejning af fast ejendom
 • Finansielle aktiviteter m.v.
 • Undervisning m.v.


Salg til medarbejdere?

 • Medarbejderkantiner
 • Diverse varer og ydelser


Fakturakrav og regnskabsbestemmelser

 • Krav til konti
 • Fakturagrundlag
 • Fakturaindhold byttehandel,
 • Salg til andre EU-lande m.v.


Hvornår er der adgang til momsfradrag?

 • Fuldt momsfradrag
 • Begrænset momsfradrag
 • Ingen fradragsret
 • Reklameudgifter
 • Hotel- og restaurationsudgifter
 • Biler
 • Sponsorater
 • Personalegoder
 • Telefoner m.v.
 • Mødebespisning
 • Fast ejendom
 • Hvad er investeringsgoder/momsreguleringsforpligtelser m.v.


Handel med udlandet

 • Salg af varer og ydelser til udlandet
 • Køb af varer og ydelser fra udlandet
 • Trekantshandel mv.
 • Krav ved EU-handel mv.
 • Fjernsalg/OSS-ordningen
 • Installering og montering i udlandet


Energiafgifter

 • Kort om hovedreglerne for godtgørelse af energiafgifter
 • Opdaterede afgiftssatser m.v.


Pris
3.500 kr. ekskl. moms inkl. forplejning og kursusmateriale
2.750 kr. ekskl. moms for efterfølgende tilmeldte fra samme virksomhed


Afmelding
Ved afmelding de sidste 3 dage op til kursets afholdelse betales et gebyr svarende til 50% af kursusprisen.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til kurset, tilmelding m.v., er du velkommen til at kontakte en af underviserne:

Camilla Heuer Wimmelmann, cwi@beierholm.dk, telefon 96 34 78 53, eller Morten Hæstrup Rasmussen, moh@beierholm.dk, telefon 30 93 46 33

16. juni 2022
Kl. 9.00

Morgenmad fra kl. 08.30
16. juni kl. 09:00-15:30 – Beierholm Skive, Resenvej 81, 7800 Skive


Pris

3.500 kr. ekskl. moms inkl. forplejning og kursusmateriale

2.750 kr. ekskl. moms for efterfølgende tilmeldte fra samme virksomhed