Moms på kunstneres rettighedsvederlag

Lovforslaget er heldigvis lempet i forhold til det lovforslag, som i første omgang var sendt i høring, sådan at den enkelte kunstner fortsat kan momsfritages, når de modtager rettighedsvederlag m.v. Vederlaget bliver dog momspligtigt, når det faktureres i efterfølgende led.

Gældende regler

Når en kunstner i dag får et vederlag for, at kunstnerens musik spilles i radioen eller en tv-serie, som kunstneren har medvirket i, genudsendes, så er dette vederlag omfattet af momsfritagelsen for kunstneriske ydelser.

Det samme gør sig gældende, når et forlag, en forvaltningsorganisation eller eksempelvis Koda i senere led opkræver vederlag på vegne af kunstnerne.

Derved er kunstneriske ydelser i form af rettighedsvederlag i sin helhed fritaget for moms.

Ændringer fra den 1. januar 2023

Fra den 1. januar 2023 vil Skattestyrelsen med lovændringen  bringe den danske momslov tættere på ordlyden i EU’s momssystemdirektiv ved at præcisere, at momsfritagelsen kun gælder ydelser leveret af kunstnerne.

Med lovændringen vil det fremover klart fremgå af momsloven, at når kunstneriske ydelser leveres af andre end kunstneren selv, så kan ydelsen ikke være omfattet af momsfritagelsen.

Lovændringen indebærer derfor, at kunstnerne fortsat vil være fritaget for moms af de rettighedsvederlag m.v., som kunstneren modtager.

Derimod vil forvaltningsorganisationer, forlag, medlemsorganisationer m.v. blive momspligtige, når de modtager rettighedsvederlag på vegne af kunstnerne.

Lovændringen betyder, at købet af kunstneriske ydelser vil blive dyrere for bl.a. antenneforeninger, momsfrie erhverv og privatpersoner, idet de ikke kan fradrage momsen på eksempelvis Koda-opkrævninger.

 

Kunstners salg af ophavsrettigheder

Vær i øvrigt opmærksom på, at kunstnerens salg af ophavsrettigheder - altså de tilfælde, hvor kunstneren sælger alle rettigheder til sit værk - ikke bliver berørt af lovændringen. Salg af ophavsrettigheder vil derfor fortsat være momspligtigt.

Afslutning

Det er glædeligt, at Skatteministeriet fritager kunstnerne for moms af de rettighedsvederlag m.v., kunstnerne opnår som følge af deres kunstneriske arbejde.

Da lovforslaget blev sendt i høring, var det tanken, at også kunstnerne blev momspligtige, når indkomsten fra rettighedsvederlag sammen med andre momspligtige salg oversteg DKK 50.000 årligt.

Forvaltningsorganisationer, forlag m.v. er derimod ikke længere omfattet af momsfritagelsen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.