Ladestandere til hovedaktionærer/selvstændige

Beierholm-ladestandere

 

Tidligere på året blev der vedtaget ny lovgivning, der medførte justerede beskatningsregler for ansatte med fri bil. Der blev samtidig indført regler om, at ladestandere ikke længere skal medregnes til den skattepligtige værdi af fri bil.

En arbejdsgiver kan derfor foranledige en ladestander opsat på medarbejderens bopæl, uden at medarbejderen skal beskattes af rådigheden heraf.

Hvis arbejdsgiveren senere vælger at forære medarbejderen ladestanderen, kan det også ske skattefrit. Det kræver dog, at medarbejderen forinden er blevet beskattet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder af fri elbil eller af plug-in hybridbil.

Da man vedtog reglerne, ”glemte” man i den forbindelse delvist hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende. Det retter man op på i et nyt lovforslag.

Hovedaktionærer 

Hovedaktionærer, der er ansat i deres eget selskab, og som samtidig har fri bil til rådighed fra selskabet, beskattes af fri bil tilsvarende andre ansatte.  

I nogle tilfælde er hovedaktionæren dog ikke ansat i selskabet, hvorfor hovedaktionæren i stedet får værdi af fri bil udloddet som udbytte. For hovedaktionæren er beskatningen dog den samme - hovedaktionæren skal medregne værdien af fri bil til sin personlige indkomst.

Der er dog en lovteknisk formulering i reglerne om fri bil, der gør, at en ikke-ansat hovedaktionær med den nuværende formulering ikke kan undgå beskatning af ladestanderen, idet hovedaktionæren ikke er ansat i selskabet, hvorfor der teknisk ikke er tale om en ”arbejdsgiverbetalt” ladestander.

Det rettes der med lovforslaget op på, så ikke-ansatte hovedaktionærer behandles på samme måde vedrørende ladestandere som andre ansatte.

 

Selvstændigt erhvervsdrivende

Når selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, kan erhvervsmæssige aktiver indgå i ordningen. Aktiver, der bruges både erhvervsmæssigt og privat (blandede aktiver), kan derimod ikke indgå i ordningen. Visse blandede aktiver kan dog indgå f.eks. telefon, PC og bil, fordi der er særregler herom.  

En ladestander, der anvendes til en blandet benyttet bil, er et blandet aktiv, hvorfor den ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Og der er ingen særregel herom. Derfor skal ladestanderen med de nuværende regler holdes uden for virksomhedsordningen.

Lovforslaget retter også op herpå, så ladestanderen fremover kan indgå i virksomhedsordningen, og der skal ikke ske beskatning af privat anvendelse.

Hvis den selvstændige udtager ladestanderen fra virksomhedsordningen til privat brug, vil der heller ikke være tale om en hævning, og værdien ved overførslen skal sættes til DKK 0. Der sker derfor ingen beskatning ved overførsel til privat brug. Det kræver dog, at den selvstændige er blevet beskattet af fri elbil eller plug-in hybridbil i en forudgående sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Beierholm elbil lades højformat

Reglernes ikrafttræden

Med det positive fokus, der er på grønne biler, må det forventes, at lovforslaget går igennem nogenlunde uændret. Reglernes ikrafttræden er fastsat til den 1. januar 2022. Virkningsdatoen er dog fastsat til allerede at være fra den 1. juli 2021. Det er derfor allerede nu muligt at disponere ud fra de nye regler med den usikkerhed, om reglerne også bliver endeligt vedtaget.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.