Fristen for indberetning af årsrapporten for 2021 udskydes til 30. juni 2022 – lovforslag fremsættes snarest

Beierholm Vigtige datoer

Udskydelse af fristen med 1 måned

Regeringen vil snarest fremlægge et lovforslag, som giver virksomheder i regnskabsklasse B og C mulighed for at udskyde indberetningsfristen for årsrapporten for 2021 med 1 måned. Lovforslaget forventes vedtaget.

Den forlængede frist vil være gældende for årsrapporter med balancedag 31.12.21, og er først endelig, når lovforslaget er vedtaget.

Fremadrettet vil der også være 6 måneders frist til indberetning af årsrapporten.

Afslutning

Du kan læse mere om udskydelse af fristen for årsrapporter med balancedag d. 31.12.21 i denne nyhed fra Erhvervsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende indberetning af årsrapporter, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til en revisor i Beierholm.