COVID-19: Yderligere likviditetsudskydelser er vedtaget af Folketinget

Beierholm rådgivning og revision 47

 

Nyt rentefrit momslån

Der åbnes for mulighed for at ansøge om rentefrit momslån svarende til moms for 1. kvartal 2021, som skal afregnes 01.06.21. Denne mulighed er således alene relevant for de virksomheder, som er på kvartalsafregning.

Ansøgningsperioden forventes at blive 2.–16. juni 2021. Det rentefrie momslån skal tilbagebetales den 1. november 2022.

Yderligere udskydelse af tidligere optaget rentefrit A-skattelån

I loven indgår desuden en yderligere udskydelse af tilbagebetalingsfristen for allerede optagne rentefrie A-skattelån vedrørende januar 2021. Ordningen var på ansøgningstidspunktet alene åben for SMV-virksomheder.

Tilbagebetalingsfristen var tidligere den 1. november 2021, hvilket er udskudt til den 1. november 2022, medmindre der ikke opnås statsstøttegodkendelse fra EU.

Nye rentefrie A-skattelån

Der åbnes for mulighed for at ansøge om rentefrie A-skattelån svarende til den A-skat og AM-bidrag, som skal afregnes i henholdsvis april og maj 2021. Denne mulighed er således relevant for alle virksomheder, som har ansatte.

Ansøgningsperioden forventes at blive 10. maj–7. juni 2021 for A-skattelån vedrørende afregningen i april. Det rentefrie A-skattelån skal tilbagebetales den 1. februar 2023

Ansøgningsperioden forventes at blive 8.–22. juni 2021 for A-skattelån vedrørende afregningen i maj. Det rentefrie A-skattelån skal tilbagebetales den 1. maj 2023

Yderligere udskydelse af afregningsfrist for A-skat og AM-bidrag

For at skabe yderligere likviditet til alle virksomheder med ansatte, er det besluttet at udskyde afregningsfristen for A-skat og AM-bidrag vedrørende den betaling, som tidligere forfaldt i juni 2021, til januar 2022

Det betyder for SMV, at afregningsfristen den 10. juni 2021 er udskudt til den 31. januar 2022, og for større virksomheder en udskydelse af afregningen den 30. juni 2021 til den 17. januar 2022.

Denne del foregår ”automatisk”, dvs. uden ansøgning, men i lighed med tidligere tilsvarende udskydelser er angivelsesfristen ikke udskudt.

Forlængelse af indestående på Skattekontoen ”uden loft”

Samtidig er også vedtaget en forlængelse til den 1. maj 2023 af indestående på Skattekontoen ”uden loft” (kan sættes til DKK 100 mia.). Målet er, at virksomhederne har mulighed for at betale tidligere end de udskudte frister.

Yderligere information

Generelt forudsætter låneordningerne, at der er angivet rettidigt, og virksomheden kan ikke få lånet udbetalt, hvis den f.eks. er under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation. Endvidere vil der ske modregning i restancer til det offentlige.

Målet med at sikre yderligere likviditet til de danske virksomheder må siges at være nået med loven, men det er ikke blevet nemmere at holde styr på, hvor meget der er udskudt og senere skal afregnes. Tag fat i din revisor for at få hjælp til at skabe overblik over de udskudte afregninger og din virksomheds situation.

En uddybende oversigt over frister og hjælpepakker, herunder også udskydelser af A-skat, AM-bidrag og moms, findes i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v.