COVID-19: Slutafregning af ”senere” ordninger er udsat

Der er fortsat ikke åbnet for slutafregning på de senere ordninger, og som forventet har Erhvervsstyrelsen nu oplyst, at slutafregningsfristen er udsat på ubestemt tid.

Frist for de igangværende slutafregninger er uændret d. 30.10.21

Fristudsættelsen på ubestemt tid omfatter ikke igangværende slutafregninger, hvor der er åbent for slutafregning:

  • Lønkompensation for perioden 09.03.20 – 29.08.20
  • Kompensation for faste omkostninger for perioden 09.03.20 – 08.07.20
  • Kompensation for selvstændige og freelancere for perioden 09.03.20 – 31.08.20.

Fristen for disse slutafregninger er uændret d. 30. oktober 2021.

Fristudsættelse på ubestemt tid omfatter ordninger, hvor der ikke er åbnet for slutafregning

Erhvervsstyrelsen oplyser, at fristerne for indberetning til de næste slutafregningsperioder på ordningen for faste omkostninger og selvstændige m.fl., som er hhv. d. 31. oktober 2021 og d. 15. december 2021, vil blive udsat vedrørende slutafregning. Det fremgår af virk.dk (se menupunktet ”Hvilke frister skal jeg være opmærksom på i forbindelse med indberetning til slutafregning?”).

Der er foreløbigt ikke nogen konkret udmelding på de enkelte ordninger om fristudsættelsen. Erhvervsstyrelsen oplyser, at virksomhederne vil modtage besked i Digital Post, når der er åbent for slutafregning, og det vil ikke være muligt at indberette, før man har modtaget dette brev.

Erhvervsstyrelsen kommer med en samlet plan i november

Erhvervsstyrelsen vil i november måned udmelde en samlet plan for, hvordan de kommende slutafregningsperioder vil foregå, herunder hvornår der åbnes for slutafregning, samt hvilke frister der vil være gældende.

Yderligere information

En uddybende oversigt over frister og hjælpepakker, herunder også udskydelser af A-skat, AM-bidrag og moms, findes i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v. på infosiden ifm. coronavirus.

 

Kontakt os vi hjælper gerne

Seneste nyheder

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Deltag i nationale og lokale events.

Tilmeld dig nyhedsservice