COVID-19: Mulighed for forlænget betalingsfrist på rentefrie lån, der forfalder d. 1. april 2022

For at hjælpe virksomhederne tilbydes det fra d. 15. marts 2022 til d. 15. april 2022 at indgå en 24 måneders betalingsordning mod normalt 12 måneder. Men det er dyrt, og en række betingelser skal være opfyldt.

Et flertal af Folketingets partier er tidligere blevet enige om at udskyde betalingsfristen for momslån, der forfaldt til betaling hhv. d. 1. november 2021 og d. 1. februar 2022 til d. 1. april 2022. Desuden blev parterne enige om i en midlertidig periode fra d. 15. marts 2022 til d. 15. april 2022 at udvide den maksimale periode for betalingsordninger på skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder. Rentesatsen for betalingsordninger er imidlertid uændret pt. 0,7% pr. måned (ikke skattemæssigt fradragsberettiget), hvilket for et selskab svarer til en årlig bankrente på ca. 11%.

Denne orientering er udarbejdet d. 11. februar 2022 og indeholder de oplysninger, som var tilgængelige på det tidspunkt.

 

Oversigt over lån, som forfalder d. 1. april 2022

Virksomheder har afhængig af størrelse/afregningsfrister kunne optage rentefrie moms- og A-skattelån (sidstnævnte inkluderer også AM-bidrag for perioden) mod ansøgning til Skattestyrelsen. Den 1. april 2022 forfalder følgende rentefrie lån:

Virksomhedstype

Lån

Små og mellemstore virksomheder

A-skattelån for januar 2021

Momslån 4. kvartal 2019 / 2. halvår 2019

Momslån 3. og 4. kvartal 2020 / 1. og 2. halvår 2020

Store virksomhederA-skattelån for februar 2021

Hvis virksomheder har optaget rentefrie lån udover ovenstående, så forfalder disse på datoerne d. 1. juni 2022, d. 1. november 2022, d. 1. februar 2023 og d. 1. maj 2023.

Det er muligt for virksomheder via login på skat.dk (TastSelv Erhverv) at finde en oversigt over de konkrete beløb ved at vælge Skattekontoen / Kontostatus. Oversigten fremgår nederst på siden og er benævnt ”Fremtidige posteringer”.

Oprettelse af betalingsordning

Hvis virksomheden ikke er i stand til at betale det rentefrie lån ved forfald d. 1. april 2022, er der her nogle anbefalinger, inden oprettelse af betalingsordning overvejes:

  • Sørg for at få angivet moms, A-skat m.v. til tiden. De rentefrie lån og eventuel betalingsordning forfalder til umiddelbar indfrielse, hvis ikke virksomheden overholder sin pligt til at angive rettidigt 
      
  • Spørg bank eller andre kreditgivere, om virksomheden kan låne pengene til at indfri de rentefrie lån ved forfald. Det er dyrt at udskyde betalingen via en betalingsordning med en rente på pt. 0,7% pr. måned, som ikke er skattemæssigt fradragsberettiget
         
  • Hvis du er i tvivl, om virksomheden kommer til at give overskud, så skab det fornødne overblik over situationen, f.eks. gennem likviditetsbudgetter. Ledelsen kan ifalde straf- og erstatningsansvar, hvis virksomhedens drift fortsætter, og det er til skade for kreditorernes stilling.

Betingelserne for at oprette en betalingsordning er blandt andet, at virksomheden ikke har skattekontogæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, samt at der ikke allerede er en anden igangværende betalingsordning (den skal i givet fald indfries, inden der kan oprettes en ny). Det vil antageligt begrænse antallet af berettigede virksomheder betydeligt, for hvem den forlængede betalingsordning er relevant. Du kan læse yderligere om betingelserne under punktet ”Betalingsordning”.

Betalingsordningen kan oprettes via login på skat.dk (TastSelv Erhverv) ved at vælge Skattekontoen / Betalingsordning / Opret ny betalingsordning.

I perioden fra d. 15. marts 2022 til d. 15. april 2022 er det muligt at oprette en udvidet betalingsordning på 24 måneder. Det er vores forståelse, at dette vil ske via mulighed for at angive 24 rater i stedet for 12 rater ved en månedlig betalingsordning. Nedenstående skærmklip viser vejledningstekst under betalingsordninger pt.

Beierholm-Betalingsordning-fra-12-til-24-rater

Når betalingsordningen er igangsat, er det vigtigt, at virksomheden overholder betalingsfrister på raterne, da hele gælden ellers forfalder til indfrielse. Det er muligt at betale beløb før tid og dermed spare renter for perioden - dette kræver dog telefonisk kontakt til Skattestyrelsen på 72 22 28 00.

 

Yderligere information

Du kan finde yderligere information i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v. Du kan desuden på hjemmesiden se en oversigt over frister i udvalgte dele af hjælpepakker m.v. generelt målrettet selvstændige og erhvervslivet.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.