COVID-19: Forlængelse af kompensationsordninger m.v.

Et flertal af Folketingets partier har indgået en "Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker" med regeringen. Denne skal ses i sammenhæng med "Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021", hvor restriktioner gradvis ophæves, og der sker en normalisering af fysisk fremmøde på arbejde og uddannelse, men dog fortsat med væsentlige begrænsninger i visse brancher (f.eks. messer, konferencer og arrangementer) og tvangslukning af f.eks. diskoteker.

I aftalen indgår to hovedkomponenter i form af:

  1. Forlængelse af kompensationsordninger efter 1. juli 2021
  2. Diverse målrettede tiltag i sommerperioden.

Forlængelse af kompensationsordninger efter 1. juli 2021

Der er indgået aftale om at forlænge kompensationsordningerne for perioden 1. juli – 30. september 2021, hvorefter det er aftalt at gøre status og eventuelt gennemføre yderligere forlængelser, hvis der fortsat er kompensationsberettigede restriktioner, jf. EU’s statsstøtteregler. Det må forventes, at perioden 1. juli – 30. september 2021 bliver en selvstændig kompensationsperiode, hvilket betyder, at omsætningsnedgang skal opgøres afgrænset til denne periode. Det fremgår dog ikke af aftalen, og derfor må denne tages med et forbehold.

Team præsentation.jpg
OrdningBemærkninger
Faste omkostninger inkl. lightordningDer etableres tilpassede ordninger, hvor kravet til omsætningsnedgang hæves til 45%. Kompensationen baserer sig på den eksisterende trappemodel (det må antages, at dette betyder, at light-ordning fortsat er 50%, hvis virksomheden ikke er tvangslukket). Ved 45% er oplyst en kompensationssats på 55%, hvilket svarer til det nuværende trappetrin for SMV. Ordningen kan endvidere anvendes af tvangslukkede virksomheder, herunder ved lokale tilfælde med udbredt smitte.
SelvstændigeDer etableres en tilpasset ordning, hvor kravet til omsætningsnedgang hæves til 45% samt krav om, at den selvstændige enten skal have ansatte svarende til minimum én fuldtidsansat eller have modtaget kompensation for faste omkostninger. Desuden vil kompensationsloftet for september kun udgøre DKK 20.000 (juli og august er uændret DKK 30.000 uden ansatte og DKK 33.000 med ansatte). Kompensationen er fortsat 90% af omsætningstabet, og der må fortsat maksimalt trækkes DKK 23.000 ud pr. måned. Tvangslukkede selvstændige, som ikke har nogen omsætning, vil fortsat kunne blive kompenseret 100% af omsætningstabet med et loft på DKK 30.000 uden ansatte og DKK 33.000 med ansatte samt krav om, at der fortsat maksimalt må trækkes DKK 23.000 ud pr. måned. Der ser ikke ud til at blive krav om én fuldtidsansat eller at have modtaget kompensation for faste omkostninger for tvangslukkede selvstændige.
LønkompensationDet er oplyst i aftalen, at arbejdsmarkedets parter vil blive indkaldt til drøftelse om lønkompensationsordningen. Hvorvidt lønkompensationsordningen fortsætter enten for alle virksomheder eller særligt ramte brancher er endnu ikke fastlagt, men afhænger af forhandlingerne med arbejdsmarkedets parter.
Øvrige ordningerDet er i aftalen nævnt, at låne- og garantiordninger i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit forlænges, men med øgede krav. Ligeledes forlænges garantiordningen i Rejsegarantifonden samt visse ordninger under kulturområdet. Der er ikke nævnt noget om yderligere rentefrie lån til A-skat og moms, og vi forventer ikke, at der kommer yderligere muligheder for lån og udskydelser på dette område.

 

Det er ikke oplyst, hvad tilpassede ordninger præcist omfatter, dvs. om der f.eks. bliver afgrænset på brancher, idet det er nævnt i aftalen, at de tilpassede ordninger skal være særligt fokuserede på udsatte virksomheder.

Ligeledes er der et generelt forbehold for statsstøttegodkendelse i EU, som vi tidligere har set resultere i justeringer af aftalerne.

Diverse målrettede tiltag i sommerperioden

Aftalen indeholder ud over forlængelsen af kompensationsordninger m.v. også nogle målrettede tiltag, som skal stimulere aktiviteten i særligt hårdt ramte brancher:

Beierholm rådgivning og revision 28
OrdningBemærkninger
TurismeDer skal gøres en særlig indsats for at styrke turismeerhvervet i Danmark, herunder med særligt fokus på de større byer (DKK 295 mio.)
IndenrigsrejserIndenrigsrejser i sommerperioden skal gøres billigere med henblik på at stimulere rejseaktiviteten (DKK 110 mio.)
Kultur-, idræts og foreningslivetDer skal gøres en indsats, der kan understøtte aktivitet i kultur-, idræts- og foreningslivet, herunder skabe gode kulturoplevelser og sommerarrangementer for bl.a. børn og unge (DKK 330 mio.)
Særligt udsatte sektorerDer skal tages initiativer, som særligt understøtter de hårdest ramte brancher (messer, konferencer, luftfart, rejsebranchen, hoteller m.v.). Initiativerne er ikke nærmere specificeret (DKK 400 mio.)

 

Ligeledes er der her et generelt forbehold for statsstøttegodkendelse i EU.


Yderligere information

En uddybende oversigt over frister og hjælpepakker, herunder også udskydelser af A-skat, AM-bidrag og moms, findes i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v. på infosiden ifm. coronavirus.

 

Kontakt os vi hjælper gerne

Seneste nyheder

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Deltag i nationale og lokale events.

Tilmeld dig nyhedsservice