COVID-19: Forlængelse af kompensationsordning for faste omkostninger m.v.

Et flertal af Folketingets partier har indgået en politisk aftale med regeringen, som der er redegjort for i denne pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at der er enighed om at forlænge kompensationsordningen for faste omkostninger for perioden 1. oktober – 31. december 2021. Det må forventes, at perioden 1. oktober – 31. december 2021 bliver en selvstændig kompensationsperiode, hvilket dog ikke fremgår af pressemeddelelsen, og derfor må tages med et forbehold.

Samtidig bliver låneordningen i Rejsegarantifonden samt garanti- og låneordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit forlænget til den 31. december 2021.

Det fremgår specifikt af pressemeddelelsen, at kompensationsordningen for selvstændige m.v. ophører pr. 30. september 2021.

Status på de enkelte kompensationsordninger:

Ordning

Bemærkninger

Faste omkostninger inkl. light-ordning

Ordningen forlænges til den 31. december 2021. Kravet til omsætningsnedgang er 45%, og øvrige vilkår må forventes at svare til de gældende for perioden 1. juli – 30. september 2021, om end det ikke fremgår specifikt af pressemeddelelsen.

Light-ordning er ikke omtalt i pressemeddelelsen, og det er derfor usikkert, om den er tilsvarende forlænget.

SelvstændigeOrdningen er ophørt pr. 30. september 2021.
LønkompensationLønkompensation er ikke omtalt i pressemeddelelsen, og det må derfor forventes, at ordningen ikke forlænges.
Øvrige ordninger

Det er i pressemeddelelsen nævnt, at låneordningen i Rejsegarantifonden samt garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit forlænges til den 31. december 2021.

Der er ikke nævnt øvrige ordninger og lånemuligheder i pressemeddelelsen, og det må derfor forventes, at der ikke kommer yderligere forlængelser til disse ordninger.

 

Yderligere information

En uddybende oversigt over frister og hjælpepakker, herunder også udskydelser af A-skat, AM-bidrag og moms, findes i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v. på www.beierholm.dk/coronavirus.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.