Budgetworkshops og lønseminarer

Beierholm afholder flere budgetworkshops og lønseminarer i løbet af året.

Budgetworkshops

Optimal økonomistyring på jeres skole kræver detaljeret budgetlægning.

Beierholm tilbyder hvert efterår 2-dages budgetworkshops, hvor skolerne vil blive guidet igennem Beierholms budgetmodel. Budgetmodellen tager udgangspunkt i skolernes seneste årsregnskab og løbende bogholderi - og indeholder både korttids- og langtidsbudget med likviditet og følsomhedsberegninger.

Budgetmodellen omfatter delbudgetter for data i form af elevtal, statstilskud, skolepenge, lønninger, investeringer og finansiering, og der dannes de lovpligtige budgetter for tidlig SFO (vippeordning) og for børnehave (grundskoler). Delbudgetterne samles i et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år og fremskrives automatisk 4 år frem.

Når workshoppen er slut, tager I hjem med jeres eget driftsbudget og likviditetsbudget for det kommende år samt et fremskrevet langtidsbudget for de efterfølgende 4 år. I vil efterfølgende selv kunne ændre forudsætninger og udarbejde alternative budgetter på baggrund heraf.

Vi har igennem en årrække afholdt budgetworkshops sammen med Danmarks Private Skoler, ligesom vi udvikler en del individuelle budgetworkshops, hvor vi er ude på enkelte skoler og lave 1-dags budgetworkshop sammen med skolen.

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om mulighederne.

Lønseminarer

Lønnen er typisk den største og mest komplicerede udgift at håndtere på de frie skoler.

Beierholm tilbyder hvert forår lønseminarer, hvor vi har fokus på netop de områder omkring lønnen, hvor risikoen for fejl er størst, herunder:

  • Pensionsberegninger
  • Tillæg og andre godtgørelser
  • Indplacering og anciennitet
  • Feriepengeberegninger
  • Intervalløn og tillæg til ledelsen.

Lønseminaret omfatter en grundig gennemgang af reglerne, og der er mulighed for at medbringe egne data på medarbejdere for kontrolberegning.

På seminaret udleveres elektroniske hjælpeværktøjer, herunder regneark, løntabeller, ansættelsesaftaler, intervallønsaftaler mv.

Når seminaret er slut, tager I hjem med viden og elektroniske hjælpeværktøjer, og I vil herefter kunne foretage kontrol af egne medarbejderes indplaceringer mv.

Læs mere om aktuelle arrangementer i Beierholm her.

in
Share
f
Share
Share