Beierholm rækker langt ud

Vi laver ad hoc kurser til skoleforeninger - sidst afholdte var for Kristne Skoler.
Vi har tæt kontakt til Undervisningsministeriet.
Vi deltager i Undervisningsministeriets revisornetværk.
Vi er med til at undervise andre revisorer indenfor området.
Vi er medlem af FSR’s udvalg for offentlig revision og afgiver høringssvar på området for frie skoler.
Hvis du vælger Beierholm, hjælper vi dig med at holde overblikket ved at udvikle regneark og metoder til den daglige økonomistyring, herunder blandt andet

 • Regneark til budgettering
 • Korttidsbudget
 • Langtidsbudget
 • Likviditetsbudget
 • Regneark til løn
 • Lønafstemning
 • Arbejdstidsplanlægning
 • Regneark til statstilskud
 • Beregning af modtagne elevbetalinger.

I Beierholm udfører vi også opgaver for andre skoler end vores revisionskunder. Opgaverne er hovedsageligt budgetassistance og lønassistance. 

Vi samarbejder med:

 • Tabulex, hvor vi er sparringspartner på økonomiprogrammet
 • ProLøn, hvor vi er sparringspartner på lønprogrammet, og hvor vi tilbyder et minikursus for den enkelte skole.
in
Share
f
Share
Share