Udvidet forvaltningsrevision

Ud over den lovpligtige revision tilbyder Beierholm en række ydelser inden for den udvidede

forvaltningsrevision, fx

  • Vurdering af ressourcestyringen
  • Organisatorisk tilrettelæggelse
  • Opgørelse af økonomisk råderum til brug for politiske prioriteringer
  • Analyse af forretningsgange
  • Vurdering af processer i forbindelse med sagsbehandling
  • Vurdering af målopfyldelse
  • Økonomisk hensigtsmæssig forvaltning.
in
Share
f
Share
Share