Juridisk-kritisk revision

Målet med juridisk-kritisk revision er

  • at sikre, at virksomheden/institutionen overholder de gældende love, herunder om de foretagne dispositioner er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, indgåede aftaler og almindelig praksis
  • at påse, at vilkår for eventuelle tilskud er opfyldt
  • at påse, om virksomhedens/institutionens midler er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser.

Vi hjælper jer på vej, så I overholder gældende overenskomster, persondataforordningen etc. 

in
Share
f
Share
Share