Forvaltningsrevision

Målet med forvaltningsrevisionen er på en konstruktiv måde at fremme sparsommelig, produktivitet og

effektiv ledelse og dermed bidrage til ansvarlighed og gennemsigtighed.

Vi giver jer således

  • Tryghed
  • Transparens
  • Sikkerhed.

Vi kommer med forslag til sparemuligheder, fx optimering af forrentning af indeståender og låneforhold.

Vi udfordrer gerne jeres forretningsgange og giver jer input til effektivisering.

Vi følger op på jeres strategiske målsætninger og vurderer jeres processer ift. gældende eller fremtidig

lovgivning. 

in
Share
f
Share
Share