SKI-udbud - offentlig revision

Værdiskabende offentlig revision hos Beierholm

Hos Beierholm har vi fokus på værdiskabende offentlig revision. Så vidt muligt udfører vi revision ude hos jer, da vi lægger vægt på at have en personlig relation og at være tæt på jeres virkelighed. Løbende sparring er en vigtig del af Beierholms DNA, og vi er derfor aldrig længere væk end et telefonopkald.

Du får hurtig assistance i komplekse spørgsmål.

Det er Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som udbyder og administrerer rammeaftaler for alle offentlige indkøb. Beierholm er blandt de fem revisionsfirmaer, der er tildelt den såkaldte SKI-aftale, som består af følgende ni ydelsesområder: 

 • Lovpligtig revision
  • Finansiel revision
  • Forvaltningsrevision
  • Juridisk-kritisk revision
 • Intern revision
 • Udvidet forvaltningsrevision
 • Tilskuds- og projektregnskaber
 • Udvidet IT-sikkerhedsrevision
 • Generel økonomisk rådgivning
 • Skat
 • Moms og afgifter
 • Administrative serviceydelser.
Beierholm mennesker i møde

Beierholms portefølje af offentlige virksomheder og institutioner tæller blandt andet skoler, boligforeninger, bo- og opholdssteder, renovationsselskaber, forsyningsselskaber og kirker. Derudover betjener vi en lang række organisationer, fonde og foreninger, som modtager fuldt eller delvist tilskud fra det offentlige. 

Beierholm er tildelt SKI-aftalen

Alle offentlige virksomheder/institutioner er underlagt EU’s udbudsregler. Det betyder, at alle offentlige indkøb over et vist beløb skal gennem en udbudsproces, der munder ud i en rammeaftale for det pågældende indkøb (se gældende tærskelværdier her).

Værdiskabende samarbejde

 
Nøgleværdier hos BeierholmBetydning for jer og jeres institution
Fast teamVi kan give jer den bedste rådgivning, fordi vi opnår stor indsigt i jeres institution gennem den løbende dialog. I undgår hele tiden at skulle forklare sammenhænge forfra. Med faste kontaktpersoner kan I få et hurtigt svar fra os.
Høj medarbejdertilfredshedI vil ikke opleve hyppig udskiftning af kontaktpersoner
Beierholm-årshjuletÅrshjulet giver jer og os et visuelt overblik over tidsplan og samarbejdet generelt. Dialog om årshjulet sikrer en løbende afstemning af forventninger/ønsker.
Beierholms specialisterRettidig opdatering om lovgivningen. Hurtig assistance i komplekse spørgsmål.
Nyheder fra dit revisorteam Løbende opdatering om relevante muligheder og faldgruber. Invitationer til fagligt relevante arrangementer og kurser.

 

Kontakt os og book et møde

En specialist fra branchegruppen vil være den hovedansvarlige for dit regnskab, og der vil blive koblet erfarne og kompetente medarbejdere med en stærk faglig uddannelse på sagen.

Det er vores erfaring, at vi kan spare dig for meget – også i forhold til, hvad vores ydelser koster. Så kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Vi glæder os til at møde dig.

Specialister