Publikationer

Beierholm udarbejder løbende nye publikationer på de områder, hvor der vurderes at være behov for en mere detaljeret gennemgang af regler og praksis. De årlige udgivelser opdateres, når de nødvendige oplysninger foreligger, typisk kort efter årsskiftet.

Følgende udgivelser opdateres årligt:

Endvidere udarbejder vi halvårligt en systematisk oversigt over lovændringer, nye administrative regler m.v. samt redegører for udviklingen i praksis, herunder genoptagelser ved ny praksis.

Vi modtager gerne spørgsmål eller kommentarer til vores publikationer på skatte- og afgiftsområdet.