Overskydende skat - personer

 

Reglerne for restskattetillæg og rentegodtgørelse er ændret med virkning for indkomståret 2009.

 

Tidligere har der været tale om en fast procentsats for restskattetillægget og rentegodtgørelsen. Fremover er der tale om en variabel rente, der bliver fastsat på baggrund af opkrævningsloven.

 

Renten bliver fastsat den 15. december 2009. Rentegodtgørelse svarer til den fastsatte rente reduceret med 2%-point. Ifølge bemærkninger til loven kunne renterne for 2009 beregnes til henholdsvis 5,4%, 7,4% og 1,4%, hvis renteniveauet i marts 2009 blev fastholdt indtil december 2009. 

 

Konsekvenser af reglerne

Der har været mest fokus på restskat og de fordele, der opnås i forbindelse med ændring af reglerne for renteberegning. Men der vil formentligt være mange personligt erhvervsdrivende og lønmodtagere, der opnår overskydende skatter i år. Det kan skyldes manglende indtjening i virksomhed, uden at indbetalinger af B-skatter er reduceret, eller personer der er blevet afskediget og derfor har været forskudsregistreret for højt.

 

Disse personer vil – alt andet lige – opnå en overskydende skat.

 

De vil modtage en rentegodtgørelse, der på baggrund af ovenstående vil udgøre måske helt ned til 0,5% (som er minimum), som følge af den faldende rente i år.

 

Derfor kan det være en likviditetsmæssig fordel ved at anmode om en § 55-udbetaling i stedet for at afvente udbetaling af den overskydende skat i marts for lønmodtagere - og efter den 1. juli for selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det bør derfor overvejes, om det er lønsomt at lade SKAT beholde den overskydende skat ind i 2010. Hvis man lader SKAT ”låne” den overskydende skat, vil det kun være en fordel, hvis egen lånerente før skat er mindre end de nedenfor anførte rentesatser ved eksempelvis rentetillæg på 1,0% hhv. 0,5%:

 

 

Rente på 1,0%

Beregning

Rente på 0,5%

Beregning

Lønmodtager, negativ kapitalindkomst

6,0% p.a.

1,0 / 3 mdr. x 12 mdr. / 0,66

3,0% p.a.

0,5 / 3 mdr. x 12 mdr. / 0,66

Lønmodtager, positiv kapitalindkomst

8,3% p.a.

1,0 / 3 mdr. x 12 mdr. / 0,48

4,1% p.a.

0,5 / 3 mdr. x 12 mdr. / 0,48

Erhvervsdrivende med opsparing over topskat

4,5% p.a.

1,0 / 6 mdr. x 12 mdr. / 0,44

2,2% p.a.

0,5 / 6 mdr. x 12 mdr. / 0,44

 

Ovenstående illustrerer, hvor høj renten på eks. en kassekredit kan være, før det ikke kan svare sig at ”udlåne” pengene til SKAT.

 

Som selvstændigt erhvervsdrivende er der mulighed for at ændre forskudsregistreringen og dermed nedsætte B-skatteraterne for 2009 (den sidste rate forfalder den 20. november 2009).

 

Lønmodtagere kan ligeledes ændre forskudsregistreringen og som følge heraf få et frikort til resten af året.

 

Der er endvidere mulighed for en § 55-udbetaling (kildeskatteloven). Det er muligt, hvis den allerede betalte skat væsentligt overstiger slutskatten for 2009. I disse tilfælde er der mulighed for udbetaling af denne overskydende skat allerede nu. Anmodning herom skal være fremsat inden udgangen af indkomståret.

 

Konsekvensen er, at man ikke får rentegodtgørelse af den overskydende skat. Det er derfor en fordel, hvis man tilnærmelsesvis kan opgøre den endelige skat for 2009.

 

Vores bemærkninger

Der kan der være god likviditetsmæssig effekt af at anmode om en § 55-udbetaling i stedet for at afvente udbetaling af den overskydende skat i marts for lønmodtagere, og efter den 1. juli for selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Vi tror, der er mange, der overser muligheden for udbetaling af overskydende skat inden indkomstårets udløb. Denne mulighed skal sammenholdes med den begrænsede rentegodtgørelse, som man modtager på den overskydende skat fremover.

  

03.12.2009

Skatteafdelingen